Dinsdag 23 maart

Ochtendwandel en stap daarna op de fiets. Zit om half negen in de collegekamer de (digitale) vergadering van het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de Veiligheidsregio Haaglanden voor. Neem op mijn nabijgelegen werkkamer met gemeentesecretaris Ilma Merx de agenda van de collegevergadering door. De (digitale) collegevergadering volgt hierna. Rond het middaguur onderbreken we de collegevergadering voor een digitaal overleg met het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Annetje Ottow, Hester Bijl en Martijn Ridderbos zijn van de partij, net als de secretaris van het College van Bestuur Carolien Metselaar. Natuurlijk verzorgt Erwin Muller (bestuurder Campus Den Haag) een inleiding. Prima gesprek. Zetten de collegevergadering voort.

Rond half drie neemt loco-burgemeester Kavita Parbhudayal het voorzitterschap van de collegevergadering over. Loop samen met bestuursadviseur Sjoukje en woordvoerder Jan naar de Raadzaal voor een openbare zitting van het hoofdstembureau. Tijdens deze zitting in de lege Raadzaal wordt de uitslag vastgesteld van de Tweede Kamerverkiezing in de gemeente Den Haag en van de Nederlandse kiezers in het buitenland. Bespreken de ontvangen bezwaren van Haagse kiezers en vraag tenslotte om instemming van de leden van het hoofdstembureau (Daniëlla Gidaly, Ingrid Gyömörei, Herman Tjeenk Willink en Joop van Holsteyn) om het proces-verbaal te mogen ondertekenen. Laten we hopen dat de uitslag bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van Nederland en de mensen die er wonen. Het is door corona anders dan anders. Hopelijk zal de Raadzaal bij de zitting van het hoofdstembureau na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart volgend jaar weer vol zitten. Gebruik de gelegenheid om opnieuw mijn dank uit te spreken voor alle vrijwilligers en medewerkers die zich hebben ingezet voor de verkiezingen. Petje af.

Loop terug naar de collegekamer. Woon digitaal de vergadering van het Presidium van de gemeenteraad bij. Zit aansluitend de vergadering voor van het fractievoorzittersoverleg. Stap snel op de fiets. Ben net op tijd thuis om de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge te volgen. De heren hebben geen vrolijk nieuws. Heb tenslotte in de loop van de avond via MS Teams een teleconferentie met mijn ambtgenoten uit de G4.