Dinsdag 23 mei

Korte nacht. Om kwart over vier vannacht belt brandweerman Camille. Hij informeert mij over een brand aan de Aucubastraat.
Zwem aan de Klatteweg en ben rond kwart voor acht in het oude Stadhuis aan de Dagelijkse Groenmarkt. Ontvang een aantal Haagse sportschoolhouders voor een informeel ontbijt. Mijn gasten aan tafel zijn Dennis Bron (Statensport), Kaat Bilgin (Fitnessclub HS), Henriëtte Priester (Absolutely Fit), Hans van Os (Caesar Fitness + Spa Resort), Casper Visser (Health Spa), Surin Jairam (stichting Sportcentrum Atlas), Simon Rog (InTension Health Club Scheveningen), Jimmy van Ommeren (Health Me) en Jeroen Zoutendijk (Active Health Center). Carola Hulhoven (kabinetszaken) en wethouder Hilbert Bredemeijer vergezellen me. Hoor mooie verhalen over hoe ze ooit begonnen. Vaak met een andere achtergrond (ICT’er, bioloog, gymleraar, jurist, beurshandelaar). Zij delen echter één passie: op een leuke en gezonde manier ondernemen. En mensen een tweede thuis – een ontmoetingsplek – bieden waar gasten hun verhaal kwijt kunnen. Aardige kennismaking.

Loop, aangekomen op het Stadhuis, direct door naar de wekelijkse collegevergadering. Sta aan het begin van de collegevergadering stil bij het feit dat de gemeentesecretaris vanmorgen vroeg voor de eerste keer oma is geworden. Wens haar, haar dochter, schoonzoon en kleindochter Jhené veel geluk. Heb na afloop van de vergadering een kort overleg met een aantal naaste medewerkers. Een gesprek met de raadsgriffier, de raadsleden Yousef Assad en Adeel Mahmood, wethouder Hilbert Bredemeijer en een van zijn bestuursadviseurs volgt. Heb achtereenvolgens telefonisch overleg met ambtgenoot Femke Halsema (Amsterdam), Ralph van Hessen en de hoofdofficier van justitie Margreet Fröberg.

Ga meteen door naar Kindcentrum 03 aan de Zaanstraat. Begroet bij aankomst directeur John Verhoeff, Jantien Westerveld (directeur Méér Muziek in de Klas), Carolien Gehrels (bestuursvoorzitter Méér Muziek in de Klas), onderwijsminister Dennis Wiersma en Pien Zaaijer. Hare Majesteit de Koningin (erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas) komt vanmiddag op werkbezoek. Doe haar in- en uitgeleide.

De stichting Méér Muziek in de Klas en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verbreden hun samenwerking met focus op een breed cultureel aanbod op en na school, om leerlingen in het Nederlandse onderwijs gelijke kansen te bieden (video). Neem deel aan een rondgang over het schoolplein waar leerlingen onder meer workshops toneel, mode maken, koken en dans volgen. Binnen is er een officieel moment: het startschot voor het nieuwe programma ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’. Aansluitend vertellen leerlingen uit alle provincies en het Caribisch deel van het Koninkrijk in videoreportages wat zij graag in school- en na schooltijd doen.

In een paneldiscussie spreken samenwerkingspartners (waaronder de Gelijke Kansen Alliantie, het Jeugdeducatiefonds en het Jeugdfonds Sport en Cultuur) over hoe zij door middel van kunst en cultuur de kansengelijkheid van kinderen en jongeren kunnen bevorderen. Zwaai op weg naar buiten naar Hans Spekman. Mooie bijeenkomst.

Aan het eind van de middag, terug op het Stadhuis, zit ik in de collegekamer de vergadering voor van het zogenaamde Fractievoorzittersoverleg (FVO) van de gemeenteraad. Bespreken de agenda van de gemeenteraadsvergadering van aanstaande donderdag. Neem rond kwart voor zeven in het World Forum aan het Churchillplein deel aan het negende bezoek van het college aan de stadsdelen. Dit keer is stadsdeel Scheveningen aan de beurt. B&W organiseert de stadsdeelontmoetingen om bewoners gelegenheid voor gesprek en een podium te geven.

Om bewoners en ondernemers te laten vertellen wat ze zelf doen in hun wijken en wat ze signaleren waarmee ook de gemeente aan de slag kan. Er zijn pitches van onder meer YMCA, het Young Leaders Programma Duindorp, ondernemer Robbert ’t Hart over afval en Ria Roelands over ouderenwelzijn. Spreek na afloop aan een statafel met een groot aantal bewoners.