Dinsdag 24 november

Ochtendwandel en stap op de fiets. Om half negen begint een digitale vergadering van het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de Veiligheidsregio Haaglanden. Bereid met gemeentesecretaris Ilma Merx de collegevergadering van zometeen voor. Merel Frencken komt langs. Zij maakt een foto in verband met een (digitale) huiskamerbijeenkomst op 8 december bij het Tweedekamerlid Ockje Tellegen. Loop naar de raadzaal voor de wekelijkse vergadering van het college van B&W. Beginnen met een presentatie over Den Haag Zuidwest.

Een lange vergadering met een volle agenda volgt. Nemen aan het begin van de middag afscheid van René Vierbergen, directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst. Koppel na afloop de collegebesluiten terug aan directeur veiligheid Hans van der Vet.

Breng aan het eind van de middag op uitnodiging van Ab Massa samen met Paul Verhoeff (vergunningen) in stadsdeel Segbroek een bezoek aan de Suezkade, hoek Chasséstraat. Bouwbedrijf Volker Wessels voert daar boringen uit voor het aanleggen van glasvezelkabels voor KPN. Ab vertelt ter plekke over de boringen op 21 meter diepte. Ondergronds worden de buizen aangelegd. Ingewikkelde operatie omdat de buizen deels onder het water door lopen. Volker Wessels legt momenteel voor zowel KPN als T-Mobile glasvezelinternet aan in Den Haag. De moeite waard.

Er volgt een digitale vergadering van het Presidium van de Haagse gemeenteraad. De gemeenteraadsleden Robert Barker, Peter Bos, Pieter Grinwis, Dennis Groenewold, Janneke Holman, Ralf Sluijs en voorzitter Chris van der Helm vormen het presidium. Zij bereiden de agenda van de gemeenteraad voor en bepalen wanneer de gemeenteraad welke onderwerpen bespreekt. Aansluitend volgt het fractievoorzittersoverleg (FVO). Griffier Lilianne Blankwaard-Rombouts is bij beide vergaderingen aanwezig. Ook dit overleg vindt via MS Teams plaats.

Gebruik op mijn werkkamer kort het avondeten met woordvoerder Jan en directeur veiligheid Hans. Begeef me naar de vierde verdieping. Heb in een grote(re) zaal opnieuw een constructief gesprek met de bouwers van de vreugdevuren van Scheveningen, Duindorp, Escamp en Laak. Heb helaas moeten besluiten dat de Haagse vreugdevuren dit jaar niet door kunnen gaan. Hoewel het traject voor vergunningverlening volgens planning verliep en alle seinen op groen stonden, maken de coronamaatregelen van de Rijksoverheid het nu onmogelijk om een evenementenvergunning te verlenen. Voor iedereen die bij de voorbereiding was en is betrokken is dit een enorme domper. Ik ga er vanuit dat we het volgend jaar wel de kans krijgen om de vreugdevuren nieuwe stijl te laten plaatsvinden. Sta na afloop van de ontmoeting hierover Lot van Bree (Omroep West) en Lex de Jonge (AD Haagsche Courant) in een al donker Stadhuis te woord. Fiets naar huis. Bel uitvoerig met ambtgenoot Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en met makelaar Vivian.