Dinsdag 25 mei

Ochtendwandel in de wijk. Het is droog gelukkig. Bereid op kantoor met gemeentesecretaris Ilma Merx de agenda van de collegevergadering voor. De collegevergadering vindt voor het eerst sinds lange tijd weer plaats in de raadzaal. Praat ‘s middags na afloop van de collegevergadering bij met directeur veiligheid Hans van der Vet en een paar naaste medewerkers. Draag bij aan een filmpje over het belang van integriteit in het lokaal bestuur. De Rotterdamse Erasmus Universiteit overweegt op dit thema een leerstoel in te stellen. Heb veelvuldig telefonisch contact met Tolga Koklu (Politie) over het verloop van een demonstratie. Maak aan het eind van de middag digitaal kennis met Sanne ten Bokkel Huinink, directeur van Fonds 1818. Het Fonds komt voort uit de Haagse Nutsspaarbank van 1818, het verstrekt bijdragen aan kleine en middelgrote initiatieven op het gebied van verbinding in en met de wijken.

Ga dan richting Utrecht. Heb onderweg via MS Teams samen met ambtgenoot Sharon Dijksma (Utrecht) een overleg met de minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Aangekomen op het Provinciehuis aan de Archimedeslaan helpt in zaaltje 20 (‘Sterkenburgzaal’) ICT’er Dennis Vermeeren mij bij het vinden van een verbinding via Webex. Krijg net als staatssecretaris Paul Blokhuis virtueel uit handen van staatsraad Richard van Zwol de uitspraak en het advies aangeboden van de arbitragecommissie inzake het geschil tussen het Rijk en de gemeenten over de structurele financiering van de jeugdzorg. Avondeet een hapje in de foyer en woon dan in de Statenzaal de vergadering bij van het Veiligheidsberaad. Onderweg terug begint het weer te miezeren. Bel met m’n vader en met Leonard Geluk (algemeen directeur VNG).