Dinsdag 26 maart

Goed geslapen. Ontbijt in alle vroegte in m’n eentje. Het weer is somber. Zit om negen uur in dezelfde Boerhaavezaal als gisteren een ultrakorte ingelaste collegevergadering voor, waarna Tom Rodrigues de retraite herneemt.

Spreken onder andere over de samenwerking in het college en dualisme (“Gun jullie meer dinsdagrust”). Bel tijdens de koffiepauze met voormalig Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu. Na de lunch voegen de leden van het presidium van de gemeenteraad zich samen met raadsgriffier Lilianne Blankwaard bij ons. Beginnen de ontmoeting tussen college en presidium plenair. Spreken vervolgens in drie groepen in twee ronden over het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie en in ronde twee over bestuurlijke samenwerking (‘op zoek naar spelverheldering’). De gesprekken zijn plezierig en constructief. Sluiten plenair af. Gebruiken het avondeten net als gisteren in de Völker-Diebenzaal in het kasteel.

Reis na afloop meteen terug naar Den Haag. Zie, terug thuis, flarden van de oefeninterland Duitsland-Nederland (2-1), doe een wasje en werk ondertussen aan de inhoud van de loodgieterstassen uit het Stadhuis.