Dinsdag 28 september

Begin even na achten met een bestuurlijk overleg via MS Teams met mijn ambtgenoot Carola Gunnarsson van de gemeente Sala in Zweden. Maken allebei deel uit van de dagelijkse besturen van de wereldvereniging van gemeenten UCLG en de Europese variant daarvan CEMR. Vandaar. Bereid ook via MS Teams de agenda van de collegevergadering voor met gemeentesecretaris Ilma Merx. Begeef me dan naar de Rolzaal op het ministerie van Algemene Zaken aan het Binnenhof. Woon als VNG-voorzitter de vergadering bij van de Ministeriële Commissie Toeslagen Herstel. Tussen de bedrijven door belt Darshan Sloot (directeur Ondernemersvereniging Amstelveen). Schuif na afloop, terug op het Stadhuis, meteen aan bij de wekelijkse collegevergadering in de raadzaal. Er staat veel op de agenda. Rond het middaguur is een korte schorsing. Bel met politiechef Paul van Musscher, met Robèr Willemsen (Koninklijke Horeca Nederland) en met Stan Abma (VNG International). Gebruiken in de raadzaal de lunch met de leden van het college van burgemeester en wethouders van Leiden.

Wisselen van gedachten over de samenwerking tussen onze steden. Nemen na een uurtje afscheid van de collega’s en hernemen onze eigen collegevergadering. Praat na afloop in vogelvlucht een paar naaste medewerkers bij.

Meteen door naar de Britse residentie aan Plein 1813. Woon op uitnodiging van ambassadeur H.E. Joanna Roper een (verlate) bijeenkomst bij ter ere van de ‘birthday of Queen Elisabeth II’. De Koningin werd afgelopen april 95. Ter gelegenheid van het platina jubileum volgend jaar is het project ‘The Queen’s Green Canopy’ gestart. Een initiatief om zoveel mogelijk bomen te planten en daarmee een meer groene en duurzame leefomgeving te creëren. In Den Haag is ‘Bomen voor Den Haag’ gestart. Iedere inwoner die ruimte heeft, kan een boom planten. Zogezegd, zo gedaan. Draag samen met de deputy Head of Mission Lucy Ferguson bij aan het planten van een boom op de residentie. Eervol.

Heb aansluitend telefonisch overleg met gemeenteraadslid Mariëlle Vavier in haar rol als voorzitter van de voorbereidingscommissie ten behoeve van het raadsonderzoek over Amare. Ze informeert me over het voorstel van de commissie dat later vandaag naar buiten komt. Bel met Gerrit de Ruiter van rederij Vrolijk. Zit aan het begin van avond, terug op mijn werkkamer, via MS Teams een vergadering voor van de voorzitters en algemeen directeuren van de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de VNG. Race door naar Loosduinen. Woon bij speelplaats ’t Eiland aan de Melodiestraat een vergadering bij van de commissie Loosduinen. Het enthousiasme en de betrokkenheid van de commissieleden spat ervan af. Zeer de moeite waard. Terug thuis volgt rond half tien via MS Teams een ingelaste vergadering van het College van B&W. Lange vergaderdag zit erop.