Dinsdag 29 augustus

Verricht m’n zwembeurt. Stap vanuit huis op de fiets. Op het Stadhuis aangekomen begeleidt Ivette Engering (dienst Personeel & Organisatie) mij naar een medewerker die bij de gemeente veel harten heeft geraakt. Het gaat om Ton Kriense. Hij begon vandaag 44 jaar geleden met zijn werk bij gemeente Den Haag (“Maar ik heb in totaal 46 jaar bij de overheid gewerkt”). Na de laatste jaren werkzaam te zijn geweest bij de afdeling Recruitment gaat ie nu met pensioen. Melenie van het bestuurssecretariaat en kamerbewaarder Tuti (hij kent Ton) zijn er ook. Zet Ton met bloemen in het zonnetje. Een topper.

Zie, terug op mijn werkkamer, dat mijn ‘position paper‘  ten behoeve van een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer is gepubliceerd. Neem met de gemeentesecretaris de agenda door van de collegevergadering die aansluitend volgt. Verwelkom in de collegevergadering Mathijs Peeters die Rosanne gaat afwisselen als notulist van de collegevergaderingen.

Informeer ’s middags na afloop een paar naaste medewerkers over de uitkomsten van de collegevergadering. Neem met directeur Communicatie Michaël van Wissen van Veen een paar actuele dossiers door. Praat, samen met raadsgriffier Lilianne Blankwaard, bij met verkenner Arie Slob. Mijn agenda is inmiddels al omgegooid. Bevestig dat ik om half zes de dertien fractievoorzitters in een extra FVO (Fractievoorzittersoverleg) bijeenroep. Moet me helaas afmelden voor de bijeenkomst van de Alliantieraad Zuidwest. Ambtgenoot Michel Bezuijen (Zoetermeer) vervangt me vanavond bij het Veiligheidsberaad.

Fotograaf Valerie Kuypers en chef kabinet Eline halen mij op om onder andere bij het Oude Stadhuis aan de Dagelijkse Groenmarkt en in de binnentuin van Het Nutshuis aan de Riviervismarkt een paar nieuwe portretfoto’s te maken. Niet mijn favoriete bezigheid maar af en toe moet het.
Groet, onderweg terug naar het Stadhuis, de directeur van Fonds 1818, Sanne ten Bokkel Huinink. En ga op verzoek van Anouk de Roos van Reclassering Nederland op de foto met een drietal collega’s van haar.

Heb daarna telefonisch overleg met de Zeeuwse commissaris van de Koning Han Polman. Bel ook met m’n moeder in Edam. Zit, terug op het Stadhuis, de vergadering voor van het eerdergenoemde Fractievoorzittersoverleg. Bespreken de eindconclusie van verkenner Arie Slob. De onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord kunnen beginnen. Bel na afloop met Arie. Hij is bereid zijn werkzaamheden voort te zetten. Fiets aan het begin van de avond naar huis. Kleed me om en neem een jas mee. Fiets dan naar Copacabana aan de Strandweg. Bezoek er de zomerbijeenkomst van de gemeentelijke Bestuursdienst (BSD). Maak kennis met een aantal medewerkers en gebruik er het avondeten. Fiets terug naar huis en stort me op de inhoud van de tassen van het Stadhuis. Heb later op de avond telefonisch overleg met de minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz.