Dinsdag 30 augustus

Ochtendwandel. Ben vervolgens even door half acht bij het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt. Maak kennis met Jitsko Vrieze van klokkenatelier ‘The Course of Time’. Hij windt elke dinsdag de antieke klokken in het Oude Stadhuis op. Krijg uitleg over de bijzondere uurwerken.

Dan volgt tegen achten een informeel werkontbijt met een aantal bakkers uit Den Haag. Maak kennis met Robbert Marijs (Maison Kelder), Victor Driessen (Bakkerij Victor Driessen), Roland Toorenburg (Wiener Konditorei), Dennis Botrot (Pattiserie Tartine), Mohamed El Allaoui (Uw Voordeelbakker) en met Moussa Ghait (Baker’s House). De banket- en broodbakkers vertellen met liefde over hun vak en over Den Haag. Spreken ook over de kansen en bedreigingen van het bakkersvak. Wethouder Saskia Bruines en haar mensen gaan er verder mee aan de slag. Genieten ondertussen ook van de croissants van bakker Dennis en de koeken van bakker Victor. Zij brachten hun producten als verrassing mee.

Zit, terug op het Stadhuis, de collegevergadering voor. Informeer ’s middags na afloop een paar naaste medewerkers over de resultaten. Een deel van de medewerkers is digitaal aanwezig. De stakingen bij de Nederlandse Spoorwegen zijn hieraan debet. Heb telefonisch overleg met wethouder Anne Mulder. Praat vervolgens bij met gemeentesecretaris Ilma Merx en het hoofd strategie Wilma Verschoor over een aantal actualiteiten. Gevolgd door het periodieke overleg met de gemeentesecretaris en de gemeenteraadsgriffier.

Breng aan het eind van de middag een bezoek aan de Indonesische boekhandel en uitgeverij Moesson aan het Noordeinde. Hoofdredacteur Vivian Boon informeert mij over de familietraditie van de uitgeverij. Haar grootvader Tjalie Robinson (pseudoniem voor Jan Boon) was ooit de oprichter. Met het tijdschrift streeft de redactie de verschillende generaties Indische Nederlanders met elkaar te verbinden. Sinds 2021 wordt ook Moesson International voor de Engelssprekende Indische gemeenschap uitgegeven. Maak intussen ook kennis met de redacteuren Jessica Anthonio en Ricci Scheldwacht en Cindy. Cindy is verantwoordelijk voor de winkel. Leuk bezoek.

’s Avonds bellen Robert van Asten en Piet Hein Donner. Zij informeren mij over de laatste stand zaken rond de vorming van een coalitie.