Dinsdag 30 mei

Het zwembad aan de Klatteweg is vanochtend mijn eerste bestemming. Terug thuis blijkt de cv ketel te haperen. Het water blijft ijskoud … Heb even voor half negen – onderweg naar het Stadhuis – telefonisch overleg met John Leerdam. Praat bij over het initiatief voor een Nationaal Slavernijmuseum en wat gemeenten daarin kunnen betekenen. Neem op mijn werkkamer de agenda door van de collegevergadering. Heb aansluitend in de collegekamer een voorbereidend overleg over de gemeentebegroting met wethouder Saskia Bruines, directeur Financiën Ward van Miltenburg, medewerker Financiën Karen Lam, algemeen directeur Publiekszaken René van Kuilenberg, directeur Bestuurszaken Peter van Heerwaarden en de bestuursadviseurs Sander en Bernadette. Een overleg met dezelfde wethouder, de medewerkers Gabriela en Sandra en de bestuursadviseurs Kato en Bernadette volgt. Onderwerp: de samenwerking tussen het Haagse bedrijfsleven en de gemeente. Om half elf – later dan gebruikelijk – begint de wekelijkse collegevergadering. De vergadering verloopt vlot. Bespreek de uitkomst met een aantal directe medewerkers.

De middag staat in het teken van een vergadering van het kiescollege niet-ingezetenen in de raadzaal.Begroet 23 van de 25 leden van het kiescollege (waaronder pleitbezorger van het eerste uur Eelco Keij). Na een grondwetwijziging is het voor Nederlanders die in het buitenland wonen mogelijk om via het kiescollege hier te stemmen voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Voor het oog van de camera van onder andere Omroep West en het NOS Journaal brengen de leden ieder hun stem uit. Een historisch moment waar velen naar hebben uitgekeken. De leden reizen hierna weer terug naar het land waar ze momenteel wonen – sommigen waren bereid een lange vliegreis te maken om hier hun stem uit te mogen brengen. Beantwoord een paar vragen van Lotte van Bree voor een bericht van Omroep West.

Spreek aan het eind van de middag op mijn werkkamer met de gemeenteraadsleden Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag) en Sebastian Kruis (PVV) en met directeur Veiligheid Hans van der Vet over een ontwikkeling in de stad. Begeef me aan het begin van de avond naar het Hilton Hotel aan de Zeestraat. Draag met een toespraak bij aan een ontvangst ter gelegenheid van de jaarlijkse meeting van de Global Research Council (GRC).

Nederland en co-host Brazilië organiseren de meeting in het Vredespaleis. Het is een high-level internationaal evenement ten behoeve van de voorzitters van nationale Research Councils en onderzoekfinanciers wereldwijd. Het zijn zusterorganisaties van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Maak kennis met Maria Leptin, voorzitter van de European Research Council, en met Sethuraman Panchanathan, directeur van de National Science Foundation. Goede bekende Marcel Levi, voorzitter van de NWO, doet me in- en uitgeleide.

Race door naar theater De Vaillant aan de Hobbemastraat. Daar vindt de laatste bijeenkomst van de serie bezoeken van het college aan de Haagse stadsdelen plaats. Het stadsdeel Centrum is vanavond aan de beurt. Gebruik het avondeten met enkele betrokken bewoners.Daarna verplaatsen we ons naar de ‘rode’ zaal voor een afwisselend programma met optredens van jong en oud. Sluiten dit deel van het programma af met een bijzondere ninjadans van Fenix Theatermakers. Hassan el Houari, stadsdeeldirecteur Centrum, is terecht trots op de mensen die hij bij deze avond heeft betrokken.

Na het plenaire programma wordt goed gebruikgemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen terwijl ik net als de wethouders achter een statafeltje heb plaatsgenomen.


Kom bij de uitgang van theater De Vaillant Ingeborg tegen. Sprak haar voor het eerst tijdens m’n startweek in Den Haag. Al kennismakend fietsten we toen samen een stukje op. Ze heeft nu een tennisracket bij zich omdat ze op weg is naar tennisvereniging Thor de Bataaf. Leuk om haar weer tegen te komen tijdens de bewonersbijeenkomst. Ze kwam samen met buurtgenoot Marianne, oprichter van StadsOase Spinozahof.

Neem op weg naar huis samen met de stadsdeeldirecteur van Segbroek Daniël van Drunen, veiligheidsregisseur Sander Fresco en bestuursadviseur Maarten op verzoek van een aantal buurtbewoners een kijkje bij de Esso aan de Valkenboslaan. De moeite waard.