Dinsdag 30 november

Begin in alle vroegte via MS-Teams met een overleg met gemeentesecretaris Ilma Merx. Neem om half tien in de Rolzaal van het ministerie van Algemene Zaken aan het Binnenhof deel aan een vergadering van de (tijdelijke) Ministeriële Commissie Toeslagen Herstel (MCTH). Meteen door naar het Stadhuis alwaar in de raadzaal inmiddels de collegevergadering onder voorzitterschap van de locoburgemeester is begonnen. De volle agenda vergt ons aller energie en aandacht. Heb tijdens een schorsing rond het middaguur uitvoerig telefonisch overleg met minister Ferd Grapperhaus van Justitie. Draag na afloop van de collegevergadering rond vier uur bij aan een korte plechtigheid aan de Europaweg in Zoetermeer. Meer mag ik er niet over schrijven. Wens aansluitend in De Haagsche Beek aan de Machiel Vrijenhoeklaan de honderdjarige Lenie Korbijn-van der Lugt van harte geluk met haar verjaardag. De geboren Haagse runde in de oorlog een sigarenwinkel in de Perenstraat. Haar echtgenoot Arie zat toen in krijgsgevangenschap. Later werkte Lenie als coupeuse. Arie overleed op jonge leeftijd en vijf jaar geleden overleed haar zoon Ruud. Haar levenskracht – ze ‘zit’ op facebook – blijkt uit haar positiviteit. De eeuwelinge straalt. Leuk mens.

Heb onderweg naar huis een ingelaste (digitale) vergadering van het college van burgemeester en wethouders. Avondeet zuurkool. Bel met de voorzitter van de raadscommissie ‘Vooronderzoek Amare’ en gemeenteraadslid Mariëlle Vavier (Groen Links). Doe datzelfde met Leonard Geluk (algemeen directeur VNG) en met Peter van Toor (hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken). Zit om zeven uur via MS-Teams een extra vergadering van de VNG-bestuur voor. Spreken onder andere over een extra Algemene Ledenvergadering begin januari. Bel met de wethouders Martijn Balster en Anne Mulder. Praat op verzoek van de Commissaris van de Koning Informeel bij met hem en de collega-voorzitters van de veiligheidsregio’s uit de provincie Zuid-Holland. Heb dan rond tien uur opnieuw een extra collegevergadering. Het kan verkeren. Tenslotte vergen de stukken uit de loodgieterstas uit het Stadhuis mijn aandacht.