Dinsdag 31 augustus

Stap om half zes onder de douche. Ontvang huisschilder Ab (Le Peintre). Fiets naar het werk. Op het Stadhuis praten gemeentesecretaris Ilma Merkx en directeur belastingzaken Peter van Heerwaarden me bij over de stand van zaken van het onderzoek naar de stichting Energieacademie. Neem aansluitend de college-agenda van vandaag door met Ilma. In de raadzaal begint om tien uur de wekelijkse collegevergadering. Het is de eerste in volledige bezetting na het reces. De collega’s hebben elkaar wel één op één gesproken – maar als B&W zijn we voor het eerst bij elkaar. Na kort bijgepraat te hebben beginnen we aan de lange (bespreek)agenda. De stemming is goed. Fijn om te weten dat alle collega’s de zomerperiode op een plezierige manier hebben kunnen doorbrengen. Koppel na afloop in de loop van de middag de besluitvorming van het college terug aan een paar naaste medewerkers.

Onderteken een grote stapel stukken en brieven. Draag aan het eind van de middag (digitaal via de ‘LUCY’ app) bij aan het radioprogramma Topgast van BNR met Roos Abelman en Donatello Piras. Heb het in mijn rol als VNG-voorzitter onder anderen over de kabinetsinformatie. Voorafgaand aan de uitzending spreek ik met redacteur Michael Roele en m’n woordvoerder bij de VNG, Angela de Jong. Met alle ontwikkelingen van vandaag, bij gebrek aan een doorbraak en daarmee nog steeds geen zicht op een nieuw kabinet is mijn belangrijkste boodschap: maak een beetje tempo. Het land en de gemeenten staan voor grote opgaven waar we mee aan de slag moeten … en het water staat onze 352 gemeenten aan de lippen.

Bereid met Wilma Verschoor (hoofd bestuursadvisering) de komende conferentie van de colleges van B&W van de G4 voor. Maak kennis met Lieke Hubregtse, strategisch adviseur van de gemeente. De geboren Schiedamse informeert mij over de actualiteit binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Ontvang tenslotte ambtgenoot Marja van Bijsterveld (Delft). Veel onderwerpen passeren de revue.

Fiets aan het begin van de avond – bij toeval opnieuw – naar Bouzy aan de Denneweg. Draag in het restaurant te midden van haar meest naaste collega’s bij aan de uitreiking van het ‘herinneringsinsigne’ aan Anita van Zee. Anita is inmiddels 41 jaar met veel plezier aan de gemeente verbonden.