Dinsdag 4 juli

Trek m’n zwembaantjes. Start om half negen op het Stadhuis met een overleg met wethouder Mariëlle Vavier, directeur Bestuurszaken Peter van Heerwaarden en bestuursadviseur Nathalie Felix over een actualiteit. Neem om negen uur samen met de gemeentesecretaris de agenda door van de collegevergadering die volgt. De laatste collegevergadering voor het reces is traditioneel een lange vergadering met veel zaken die voor het zomerreces moeten worden afgerond. Neem na afloop afscheid van notulist Wouter Dekker. Hij gaat in de gemeente Westland aan de slag. Koppel de collegebesluiten terug aan een paar naaste medewerkers.

Woon om drie uur ’s middags de vergadering bij van de stuurgroep Integriteit onder voorzitterschap van wethouder Saskia Bruines. Praat bij met wethouder Mariëlle Vavier. Doe datzelfde met brandweercommandant Esther Lieben en directeur Veiligheid Herke Elbers. Ontvang aan het eind van de middag Tejuna Velthuizen, initiatiefnemer van de Asia Euro Society. Aardig gesprek. Wisselen ideeën uit, ben benieuwd naar het vervolg. Avondeet iets eenvoudigs op mijn werkkamer en reis dan naar Amsterdam.

Woon aan de Herengracht in de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam een gesprek bij tussen vertegenwoordigers van de driehoeken van Amsterdam, Utrecht en Den Haag, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Amnesty International en allerlei Nederlandse actiegroepen. Onderwerp van gesprek is het demonstratierecht en de grenzen van de Wet Openbare Manifestaties. Praat na afloop onderweg terug telefonisch bij met ambtgenoot Femke Halsema.