Dinsdag 5 april

Ochtendwandel heel vroeg richting het Vredespaleis en terug. Ga even voor half acht richting het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt voor een informeel werkontbijt met vertegenwoordigers van een aantal Haagse orkesten, fanfares en muziekverenigingen. Aanwezig zijn Liane (theaterfanfare Kunst voor het Volk), Lesley (show- en marchingband Victory), Nico (dweilorkest Kap Nah), Andrew (Woodstreet Big Band), Co (Koninklijke Haagse Harmonie), Lars (muziekvereniging M.E.T.R.O. Scheveningen) en Patrick (Streetband FF AnderZ). We spreken over hoe prettig het is dat na twee jaar corona de verenigingen weer kunnen starten met optredens en concerten. Daarnaast vertellen mijn ontbijtgenoten over hoe zij proberen nieuwe leden te werven én te behouden, zodat we ook over tien jaar nog kunnen genieten van hun prachtige muziek. Hoop de verschillende muziekverenigingen de komende tijd te zien en horen optreden.

Neem afscheid en ga meteen door naar Amsterdam (loco-burgemeester Kavita Parbhudayal zit de collegevergadering voor). Woon in het Koninklijk Paleis op de Dam de ontvangst bij ter gelegenheid van het staatsbezoek van Z.E. Ram Nath Kovind, de president van India, en zijn echtgenote Savita Kovind. Sta buiten in de regen in cortège (gevolg) onder anderen met de Amsterdamse loco-burgemeester Simone Kukenheim tijdens de officiële welkomstceremonie. Begroeten even later Hunne Majesteiten en het Indiase presidentiële paar. Heb, terug in Den Haag, overleggen met chef kabinet Eline en met twee medewerkers van juridische zaken en bestuursadviseur Sjoukje over een aantal actuele kwesties.

Ben blij met het bericht dat de Tweede Kamer vandaag een motie  heeft aangenomen om de subsidie voor de ondersteuning van lokale politieke partijen te gaan regelen. Het gaat om een bedrag van 10 miljoen euro. Deze subsidie wordt opgenomen in de Wet op de politieke partijen die begin volgend jaar bij het parlement wordt ingediend. De VNG pleit sinds jaar en dag voor een gelijke positie van lokale partijen ten opzichte van partijen vertegenwoordigd in de Eerste en Tweede Kamer. Ondertekende daarom afgelopen februari de petitie ‘Versterk de democratie: gelijke kansen voor lokale partijen’.

Voer uitvoerig telefonisch overleg met gemeentesecretaris Ilma Merx. De rest van de avond ben ik opnieuw in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Woon het staatsbanket bij ter ere van het bezoek van de president van India.

Begroet vele bekenden, waaronder ons ambassadeursechtpaar Marten en Shiela van den Berg. Een latertje.