Dinsdag 5 oktober

Begin vanochtend om half negen op kantoor met een gesprek met de gezaghebber van Saba (‘The unspoiled Queen’), Jonathan Johnson. Voor het eerst in anderhalf jaar is hij weer in Nederland. Spreek over de uitdagingen op Saba en hoe het eiland de coronacrisis is doorgekomen. Bestuursjurist Gerald Simmons-De Jong vergezelt de gezaghebber, VNG-bestuursadviseur Maarten Beks mij. Goed om Jonathan weer te zien en te spreken.

Maak samen met wethouder Kavita Parbudhayal kennis met twee betrokken inwoners, Ben Droste en Jan Nelisse. Neem met de gemeentesecretaris de agenda van de collegevergadering door. In de raadzaal volgt de collegevergadering zelf. Praat na afloop bij met wethouder Anne Mulder. Neem, terug op mijn werkkamer, met enkele naaste medewerkers de besluiten van het college door. Spreek met woordvoerder Fleur op film een tekst in voor een bijeenkomst van het Just Peace Program met als thema klimaatrechtvaardigheid. In de collegekamer volgt de vergadering van het presidium van de gemeenteraad. Zit in de raadzaal de vergadering voor van het fractievoorzittersoverleg. Ontvang ’s avonds achtereenvolgens de bouwers van de vreugdevuren in Scheveningen (Ab, Kevin en Armondo) en daarna die uit Laak en Escamp (Timo, Henk, Mark, Jeffrey, Michel en Michael). Bericht de Scheveningers dat na Duindorp ook zij groen licht krijgen om, natuurlijk onder een aantal voorwaarden, weer vreugdevuren kunnen organiseren. De vergunningen voor Laak en Escamp volgen zo spoedig mogelijk. Heb, later op de avond terug thuis, uitgebreid telefonisch overleg met mijn ambtgenoot Ahmed Aboutaleb (Rotterdam).