Dinsdag 5 september

Hoor in het zwembad vanochtend dat het zwembad gisteren na mijn melding en vertrek is gesloten. Er was een defect aan de chloorpomp. Gelukkig is het verholpen en kan ik vanochtend wel in helder water zwemmen. Fiets naar het Stadhuis. Reis van daaruit naar het Majoor Jan Linzel Complex aan de Brasserskade. Word bij de ingang vriendelijk ontvangen door kolonel Andreas Eckel en kolonel Henk Paape. Ben zo vroeg dat m’n medewerkers Camilla en Pepijn schrikken als zij mij bij aankomst al binnen zien zitten en denken dat ze zelf te laat zijn. Op het kazernecomplex is het Civil-Military Cooperation Centre of Excellence (CIMIC) van de NAVO gevestigd, één van de grootste organisaties op het gebied van defensie in onze stad. Er zijn deze week vertegenwoordigers van militaire organisaties uit de hele wereld bij CIMIC voor een conferentie over het bevorderen van nauwere civiel-militaire samenwerking. Dit is een topprioriteit gezien de huidige geopolitieke spanningen in de wereld. Den Haag is als internationale stad van vrede en recht dé plek om samen te komen en verder na te denken over oplossingen voor duurzame vrede. Heet in het auditorium de deelnemers welkom en wens ze veel wijsheid toe.

Neem terug op het Stadhuis samen met gemeentesecretaris Ilma Merx de agenda door van de collegevergadering die volgt. Neem na afloop de collegebesluiten door met een paar naaste medewerkers. Bespreek met Martin Born (directie Internationaal) en Fleur de Braaf (directie Veiligheid) het programma van mijn dienstreis naar New York voor het Strong Cities Network (SCN). Het SCN is een internationaal netwerk van steden waar uitwisseling plaatsvindt op het vlak van veiligheid in de steden. Fiets naar huis. Doe een enkele huishoudelijke klus en begin aan de stukken voor morgen. Zie op mijn iPad de beelden van de beëdiging van Simone tot lid van de Tweede Kamer. Vera Bergkamp appt me een mooie foto.

Praat, aan het eind van de middag terug op het Stadhuis, bij met Theo Heere, Willemijn de Boer en Jacqueline Meijer van de stichting Atrium over de (on)mogelijkheden van hun programmering in het Atrium. Loop aansluitend samen met kabinetschef Eline richting Amare. De warmte is buiten goed te voelen. Volgende week dinsdag vindt voor het eerst in Den Haag een Big Improvement Diner plaats. De organisatoren, Ralph van Hessen en Sjaak Bral, hebben een interessant programma in petto en willen de mensen en organisaties die zich hebben aangesloten bedanken voor hun inzet de afgelopen en aankomende tijd. Neem hiervoor een korte video met beide heren op. Fotograaf Frank Jansen en videomaker Tim doen hun best om ons drieën zo goed mogelijk op beeld vast te leggen. Wens Ralph en Sjaak succes met de voorbereidingen en begeef mij richting de Welcome Back-bijeenkomst van de VNG, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen in Nieuwspoort. Heb de uitnodiging nog als voorzitter verzonden. Inmiddels neemt de nieuwe voorzitter en ambtgenoot Sharon Dijksma (Utrecht) de honneurs waar. Goed om na het zomerreces de Tweede Kamerleden en collega-lokale bestuurders te zien. De voorzitter van de Unie van Waterschappen, Rogier van der Sande, verwelkomt ons. Sharon spreekt. Jaap Smit (voorzitter van het IPO) is verhinderd wegens ziekte.

Heb, terug op het Stadhuis, overleg met raadsgriffier Lilianne Blankwaard en gemeentesecretaris Ilma Merx. Zit om zeven uur de vergadering voor van het Fractievoorzittersoverleg (FVO) van de gemeenteraad. Fiets naar huis. Neem een duik in de stukken uit de loodgieterstassen en geef de planten op m’n balkons water. Hebben ze (hard) nodig.