Dinsdag 6 juli

Praat in m’n nieuwe huis met aannemer Gerard. Fiets terug naar m’n appartement en begin m’n werkdag met een overleg met gemeentesecretaris Ilma Merx via MS Teams. Stap op de fiets richting het Binnenhof. Woon in de Rolzaal op het ministerie van Algemene Zaken de vergadering bij van de Ministeriële Commissie Herstel Toeslagen. Fiets door naar het Stadhuis. De ochtend en bijna de gehele middag staan in het teken van de collegevergadering in de Raadzaal. Hilde Wendel (landelijk voorzitter JOVD) belt over een actualiteit.

Breng aan het eind van de middag een bezoek aan het HMC Westeinde ziekenhuis. Neem samen met GGD directeur en Directeur Publieke Gezondheid (DPG) Annette de Boer een kijkje achter de schermen. De voorzitter van de raad van bestuur Ingrid Wolf begroet ons bij de ingang. De medewerkers van het HMC hebben in de coronaperiode bewonderenswaardig veel werk verzet. Zichtbaar, zoals de artsen en verpleegkundigen, maar ook op de afdeling Medische Microbiologie. Zie hier hoe het team van arts-microbiologen Suzanne van Veen en David Hetem de coronatesten van het HMC en van de teststraat aan de Lange Lombardstraat analyseert. Spreek daarna op de Hybride OK (een ‘state-of-the-art’ operatiekamer) met zorgmanager Arend Verbaan, intensivist Mathilde Slabbekoorn en OK-assistent Leonie Witteveen. Zij vertellen mij over de (volgende) uitdaging waar het HMC voor staat: de grote hoeveelheid operaties en andere vormen van zorg die de komende tijd ingehaald moeten worden. Ben onder de indruk van de bevlogenheid waarmee iedereen haar of zijn werk doet. Maar de pandemie is nog niet voorbij, benadrukken mijn gesprekspartners in het ziekenhuis. Het blijft belangrijk dat iedereen zich aan de geldende basismaatregelen houdt.

Neem afscheid. Fiets vanaf het Stadhuis naar de wereldberoemde haringkar aan het Buitenhof. Parkeer er m’n fiets. Kamerbewaarder René trakteert me op een haring. Zalig. Wandel richting de Raadzaal van de Raad van State aan Binnenhof 1. Heb samen met de voorzitters van IPO en Unie een overleg met onder anderen de staatsraden Thom de Graaf en Richard van Zwol en minister Kajsa Ollongren over de interbestuurlijke verhoudingen. Fiets naar huis. Ben net op tijd terug om ‘s avonds via MS Teams te kunnen deelnemen aan een ingelaste vergadering van het Veiligheidsberaad. Vernemen aan het eind van de vergadering het verschrikkelijke nieuws dat de journalist Peter R. De Vries is neergeschoten. Heb een telefonisch overleg met raadsgriffier Lilianne Blankwaard en bel met m’n dochter. De stukken uit de tassen van het Stadhuis vergen de rest van de avond m’n aandacht.