Dinsdag 7 juli

Wandel in de wijk. Fiets in het zonnetje naar het stadhuis. Het gebouw komt bij mooi weer extra tot zijn recht. Licht valt door de grote ramen in het plafond in het atrium. Raak elke dag meer gewend aan mijn nieuwe werkplek. Neem met Hans van der Vet een paar actualiteiten door en bel met mijn moeder die vandaag 87 jaar is geworden.

Heb een kort overleg met gemeentesecretaris Ilma Merx. Dan voor het eerst naar Haagse collegevergadering. Zit de vergadering voor. De vergadering vindt vanwege corona-maatregelen in de raadzaal plaats. Vlak voor het reces is er een volle agenda. De vergadering duurt tot in de middag. De sfeer is goed. Voor mij is het natuurlijk wennen.

Neem in de loop van de middag de actualiteit door  met wethouder Saskia Bruines. Praat over een paar dossiers met de bestuursadviseurs Bernadette en Sander. Bespreek met raadsgriffier Lilianne Blankwaard-Rombouts en Chris van der Helm (plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad) de komende raadsvergaderingen. Kijken met plezier terug op de installatieraad van vorige week.

Aan het einde van de dag loop ik over de Turfmarkt naar het Ministerie van SZW voor een bestuurlijk overleg (‘Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering’) in de Apollozaal samen met een aantal ambtgenoten met de ministers Wouter Koolmees en Sander Dekker. Ingrid van der Heijden van veiligheid vergezelt me. Fiets aan het begin van de avond naar huis. Ben net voor het begint te regenen thuis. De inhoud van de tassen uit het stadhuis vergt de rest van de avond mijn aandacht.