Dinsdag 7 maart

Ochtendwandel in alle vroegte in de wijk. Het regent. Kom kletsnat thuis. Hete douche is heerlijk. Heb om half negen een digitaal overleg met wethouder Kavita Parbhudayal. Spreek live in mijn werkkamer op het Stadhuis met gemeentesecretaris Ilma Merx (en plv. gemeentesecretaris René van Kuilenburg) over de agenda van de vergadering van het college van B&W die volgt. Koppel ‘s middags na afloop het besprokene terug aan een paar medewerkers.

Neem met Freek Jonkman en Marjolein Schreiner het programma van 4 en 5 mei door. Maak aan het eind van de middag kennis met de leden van de jury voor de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar 2023. De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) organiseert deze verkiezing en heb de eer de voorzitter van de jury te mogen zijn. Neem met de mede-juryleden Antoinette, Peter, Dieuwke en Mirko en met de VOM-medewerkers Manon en Anne de criteria en dimensies door aan de hand waarvan wij de inzendingen gaan beoordelen.

Dan volgen aan het begin van de avond vergaderingen van het presidium en het fractievoorzittersoverleg (FVO) van de gemeenteraad. Gebruik op mijn werkkamer het avondeten samen met een paar naaste medewerkers. Nemen de agenda van de komende weken door.