Dinsdag 7 november

Fiets na mijn zwembeurt rond half acht naar het Oude Stadhuis aan de Dagelijkse Groenmarkt. Ontvang samen met wethouder Mariëlle Vavier een aantal Haagse apothekers voor een informeel werkontbijt. Onze gasten zijn Anne-Marie Prins-Jacobs (Apotheek Statenkwartier), Sietse den Haan (Apotheek Duindorp), Darya Farhad (Service Apotheek Hofstad), Paul Lebbink (Transvaal Bereidingsapotheek), Esmaa Amer (Apotheek Pillen en Praten), Sohad Al-Mousawi (Apotheek Lorentzplein), Peter de Wit (Residentie Apotheek Het Kleine Loo), Tiffany Chan (Apotheek Jager Bruining) en Nicole Braakhuis (Apotheek Ypenburg) (“Een Tukker, verdwaald in Den Haag”).

Apothekers doen veel meer dan medicatie bereiden (‘Pillendozen schuiven’) en verstrekken. Zij vervullen een sociale rol in hun wijk en buurt. De apothekers vertellen over de eenzaamheid en verborgen armoede bij sommigen van hun cliënten. Goed om hun verhalen te horen. Krijg na afloop van Paul Lebbink het boek ‘Meester van de medicijnen’ geschreven door Karel Berkhout kado. Aardig. Fiets samen met Mariëlle richting het Stadhuis.

De gehele ochtend en het begin van de middag staan in het teken van de wekelijkse vergadering van het college van B&W. Informeer na afloop een aantal naaste medewerkers over de collegebesluiten. Heb aan het eind van de middag een kort bestuurlijk overleg met wethouder Martijn Balster en medewerkers van de directie Veiligheid en van de dienst Stedelijke Ontwikkeling.

Begeef me, in het licht van de najaarszon, naar de Dierenselaan in Rustenburg-Oostbroek. Breng opnieuw een bezoek aan de winkelstraat die de laatste tijd helaas vaak om de verkeerde redenen in het nieuws is geweest. Ontmoet bij GWD aan de nabijgelegen Zuiderparklaan Fred Grijspaardt, voorzitter van de ondernemersvereniging. Neem een verbeterplan in ontvangst voor de straat en neem kennis van wat er speelt. Vanwege veel wisselingen van bezit van de (winkel)panden neemt de samenhang in de straat af. Maak samen met Fred, de wijkagenten Milou en Edwine en veiligheidsregisseur Floris Buijink al wandelend een ronde door de straat. Stop bij onder andere de Pearle en de Hema, waar medewerkers vertellen over winkeldiefstallen. Begroet een nieuwe ondernemer in de ReadShop. Hij zeer is gemotiveerd en woont schuin boven de zaak. Zie een aantal leegstaande kiosken en dichtgeplakte gevels, dat zou beter en mooier kunnen. Werk aan de winkel dus.

Meteen terug naar het Stadhuis. Zit in de collegekamer de vergadering van het Fractievoorzittersoverleg (FVO) van de gemeenteraad voor.

Fat Kee aan de Gedempte Gracht is mijn laatste bestemming vandaag. Wandel er met m’n fiets aan de hand naartoe. Gebruik er samen met raadsgriffier Lilianne Blankwaard een Chinese maaltijd met de gemeenteraadsleden Lesley Arp, Constant Martini, Martin van den Goorbergh, Hanneke Schmeets en Beytullah Celik. Heb de drie laatstgenoemden onlangs mogen beëdigen als nieuwe gemeenteraadsleden.

De samenkomst staat in het teken van de verbetering van de onderlinge verhoudingen. Heb nuttige en plezierige gesprekken. Er is gesprekstof genoeg. Fiets naar huis. Kom droog over. Zet me meteen aan de inhoud van de loodgieterstas en bel met m’n moeder in Edam.