Dinsdag 8 februari

Ochtendwandel in de wijk. In alle vroegte belt Hoofdofficier van Justitie Michiel Zwinkels. Neem via MS Teams vanuit huis met gemeentesecretaris Ilma Merx de agenda door van de collegevergadering later vanochtend. In m’n voortuin lijkt het voorjaar zich te willen laten zien.

Draag, samen met wethouder Robert van Asten en directeur Martine Gosselink, na een kopje koffie in de nabijgelegen brasserie, bij aan de officiële start van de viering van 200 jaar Mauritshuis als museum. Spreek buiten op het bordes voor het museum de aanwezigen kort toe. Eervol. Ter gelegenheid van het jubileum is de voorkant van het museum versierd met prachtige bloemen die gedurende het jaar steeds verder worden aangevuld. Het Mauritshuis ‘in volle bloei’ is een must see voor kunstliefhebbers van over de hele wereld. Den Haag mag zich gelukkig prijzen met zo’n mooi museum, middenin het historische hart van de stad. Begroet na afloop de journalisten Berry de Nijs (Writing Berries) en goede bekende Anne-Rose Bantzinger (Tip van AnneRose). Zakelijk directeur Renée Jongejan doet me in- en uitgeleide.

In de raadzaal op het Stadhuis volgt de vergadering van het college. Na afloop begeeft het college zich aan het begin van de middag naar Amare, voor een bijeenkomst met het GMT, het gemeentelijk managementteam. De politieke actualiteit – de vrijgave van de eerste verkiezingspeiling van I&O research bijvoorbeeld – vergt enige logistieke lenigheid van een ieder. Het is niet anders. Er is tijdens een eenvoudig broodje muziek van de conservatorium studenten Guillermo en Joy. Desalniettemin is het een nuttig samenzijn. Geef, terug op mijn werkkamer, aan enkele naaste medewerkers een terugkoppeling uit de collegevergadering. Zie de beelden van de gouden Kjeld Nuis (1.500 meter schaatsen). Een vergadering van het presidium van de gemeenteraad volgt. Zit de vergadering voor van het fractievoorzittersoverleg. Race aan het begin van de avond naar huis. Heb telefonisch overleg met plaatsvervangend politiechef Tolga Koglu, de gemeentesecretaris en wethouder Martijn Balster. Later op de avond volgen ingelaste extra vergaderingen van het college van B&W en van het veiligheidsberaad. Beiden via MS Teams. De inhoud van de loodgieterstassen vergt tenslotte mijn aandacht. Latertje.