Dinsdag 8 november

Heerlijk geslapen. Ga lekker vroeg (hotel)ontbijten. De ochtend en een groot deel van de middag staan in het teken van de tweede dag van de college-retraite. ‘s Middags voegen zich ook (een groot deel van) de leden van het gemeentelijk management team (GMT) bij ons. Goed om hen er bij te hebben.

Tussen de bedrijven door bellen Melenie (bestuurssecretariaat), premier Mark Rutte, woordvoerder Jan Sinnige, gemeenteraadsgriffier Lilianne Blankwaard en chef kabinet Eline Tops. Race terug naar Den Haag om om half zes in de raadzaal de vergadering van het fractievoorzittersoverleg (FVO) van de gemeenteraad te kunnen voorzitten.

Onderteken ‘s avonds, inmiddels op mijn werkkamer, onder het toeziend oog van medewerker Mei Lan Chung, de stukken de behoren bij de 4e tranche van de Regiodeal Den Haag Zuidwest. Stort me aansluitend op de post, brieven en teksten uit de tassen van het Stadhuis en ga richting huis.
Bel later in de avond gezellig met m’n zoon. Nemen ons voor morgenochtend vroeg de uitslagen van de Amerikaanse midterm-verkiezingen via CNN te gaan volgen.