Dinsdag 9 april

Begin de dinsdag zwemmend aan de Klatteweg. Ontvang in alle vroegte de huisschilders André en Maikel. Zij gaan op de steigers aan de slag met de buitenboel.

Bespreek op het Stadhuis in mijn werkkamer om negen uur samen met de gemeentesecretaris de agenda van de collegevergadering die volgt. De hele ochtend en een groot deel van de middag gaan hieraan op. Fiets aan het eind van de middag naar huis. Koppel, via MS teams, de collegebesluiten terug aan enkele naaste medewerkers. Heb bijna meteen aansluitend – ook via MS Teams – een overleg met de directeur Bestuurszaken Peter van Heerwaarden.

Blik op Instagram terug op het ‘weekboek’ van de afgelopen week. De totale (Haagse) collectie bestaat inmiddels uit circa 950 dagboekberichten. Begon er ooit mee toen ik 1 juli 2005 burgemeester van Amstelveen werd.

Het is gaan regenen. Bel ’s avonds uitvoerig met life time friend Niels en zie flarden van de voetbalinterland Nederland-Noorwegen (1-0). Fraai doelpunt van geboren Haagse Lineth Beerensteyn.