Dinsdag 9 februari

Trek voor de ochtendwandeling een extra dikke jas aan. Het is -6°C. Begin op kantoor om acht uur met de voorbereiding van de collegevergadering samen met de gemeentesecretaris. Om half negen volgt een (digitale) vergadering van het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de Veiligheidsregio Haaglanden. Bespreken de actualiteit rondom de corona-crisis.

Neem om kwart voor tien in de Rolzaal van het ministerie van Algemene Zaken deel aan een vergadering van de tijdelijke Ministeriële Commissie Toeslagen Herstel (MCTH). Doe dat samen met VNG-collega en wethouder Peter Heijkoop (Dordrecht). Begroet vele bekenden. Dit geheel terzijde. Meteen terug naar het Stadhuis. De collegevergadering is inmiddels begonnen. Praat in de loop van de middag, na afloop van de collegevergadering, een aantal naaste medewerkers bij.

De Universiteit Leiden bericht over mijn bijdrage aan de afscheidsvideo voor Carel Stolker. Carel is als rector magnificus inmiddels opgevolgd door Hester Bijl. Heb een overleg met wethouder Saskia Bruines, Anita Vos-Tijdhof (dienst bedrijfsvoering) en gemeentesecretaris Ilma Merx. Daarna volgen aan het begin van de avond de (digitale) vergaderingen van het Presidium van de gemeenteraad en het fractievoorzittersoverleg.