Dinsdag 9 mei

Het regent onderweg heen en terug naar het zwembad. Ben om kwart voor negen beneden in de hal van het Stadhuis. Het regent nog steeds en stevig ook. Hijs desalniettemin in de stromende regen buiten op het voorplein de EU-vlag. Doe dit op aangeven van collega Frank van de beveiliging samen met Danny de Paepe (hoofd vertegenwoordiging Europees Parlement), Klasja van de Ridder (hoofd vertegenwoordiging Europese Commissie), Chantal Schrijver (hoofd vertegenwoordiging Europese Investeringsbank) en Mendeltje van Keulen (lectoraat ‘Changing Role of Europe’ van De Haagse Hogeschool). Een aantal studenten van De Haagse Hogeschool ziet erop toe dat wij ons hijswerk goed verrichten.


Op 9 mei 1950 werd de historische Schuman-verklaring ondertekend: het fundament voor de latere Europese Unie. Nederland ondertekende in het naoorlogse Europa als een van de eerste landen deze verklaring. Sindsdien wordt jaarlijks op 9 mei de Europese vlag gehesen voor het markeren van dat moment en wat er daarna aan Europese samenwerking is ontstaan. In Den Haag werken meer dan 7.000 personen voor 31 Europese organisaties. Zo huisvest onze stad Eurojust en Europol; Europese samenwerkingsinstanties die werken tegen zware en georganiseerde criminaliteit op het continent. Den Haag is daarnaast gaststad voor de vertegenwoordiging van het Europees Parlement en de Europese Commissie. Ook het Internationaal Strafhof (ICC), die gepleegde oorlogsmisdaden in onder andere Oekraïne bekijkt, zetelt in Den Haag.



Neem op mijn werkkamer samen met de gemeentesecretaris de agenda door van de collegevergadering die volgt. Onderteken op verzoek van Willem de Kater een aantal cyclusstukken. Koppel ’s middags de resultaten van de collegevergadering terug aan een paar naaste medewerkers. Maak in de loop van de middag kennis met ondernemer en gemeenteraadslid Rolie Tromp (Heerenveen).

Begeef me aan het begin van de avond richting Madurodam, waar een bijeenkomst plaatsvindt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Israël. Het contrast met vorig jaar kan niet groter wat betreft het weer. Vorig jaar buiten in de stralende zon, dit jaar binnen vanwege het druilerige weer. Scarlett Hardorff van de ambassade doet me in- en uitgeleide. Begroet het ambassadeursechtpaar H.E. Modi en Anat Ephraim en maak kennis met Alamu Fentay, hoofd Publieke Diplomatie en Pers bij de ambassade. Praat vrolijk bij met Amstelvener Frits Barend. Bel tussen de bedrijven door met ambtgenoot Johannes Kramer (Noardeast-Fryslân), oud-collega Hayo Apotheker en Hans van den Broek uit Wateringen.

De rest van de avond staat in het teken van de stadsdeelontmoeting van het college in en met Loosduinen. Bij Beachhouse Kijkduin zien en spreken de collegeleden circa 150 inwoners uit dit veelzijdige stadsdeel. Loosduiner Bas Muijs treedt op als dagvoorzitter.
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Loosduinse ‘Peenbuikers’ en Den Haag werden samengevoegd. Sindsdien zijn alweer verschillende generaties opgegroeid die Loosduinen niet anders kennen dan als een stadsdeel van Den Haag. Het oude tuindersdorp ging op in de stad en vormt nu met een aantal nieuwere wijken een divers stadsdeel met onder andere een oude dorpskern, zon, zee, strand en prachtige natuurgebieden. Daarmee is niet gezegd dat het specifieke karakter van Loosduinen verdwenen is. Integendeel. Sommigen beschouwen Loosduinen, net als Scheveningen, als een zelfstandige enclave binnen onze stad. De oude structuren en cultuurverschillen zijn her en der nog te proeven. Er is een videopresentatie van Bob Meerstadt (Stedelijke Ouderen Commissie) over toegankelijkheid. Vlogger Kaya Bokhari vertelt over opgroeien in Loosduinen en er is ten slotte een fotopresentatie over toen en nu. Frits van Gaans vertelt er met plezier over. Goede ideeën, verbeterpunten en initiatieven komen naar voren tijdens de gesprekken aan de statafels. Wijkveiligheidsregisseur Max Reinders (directie Veiligheid) staat me bij. De eerstvolgende stadsdeelontmoeting van het college is op 23 mei op Scheveningen.