Dinsdag 9 november

Start ook vanochtend vroeg samen met wethouder Saskia Bruines met het bijwonen van een ondernemersontbijt, dit keer in de Schilderswijk. Word aan het Hobbemaplein ontvangen door Ahmed van café Lalezar, waar ik in september eerder op bezoek was. Modezaken, cafés en restaurants, een bouwmarkt, een cadeauwinkel en thuiszorgorganisaties: er is een breed scala aan ondernemers en winkeliers aanwezig. Goed dat de verbinding met elkaar en met de gemeente een impuls krijgt. Wordt vervolgd.

Gemeente Den Haag. Ondernemersontbijt Hobbemaplein. (Den Haag 09-11-21) Foto: Frank Jansen.

Foto's: Frank Janssen

Foto’s: Frank Janssen

Neem op het Stadhuis via MS Teams deel aan het bestuurlijk overleg Den Haag Zuidwest. Bespreek met de gemeentesecretaris de agenda van de collegevergadering die hierna volgt. Na afloop vindt een terugkoppeling plaats met een paar naaste medewerkers. Ontvang gemeenteraadslid Det Regts (VVD). Loop rond vier uur ’s middags samen met het hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken Peter van Toor naar het vergadercentrum in het Stadhuis. Bezoek op uitnodiging van de voorzitter van de Adviescommissie Bezwaarschriften (ACB) Harry de Loor een bijeenkomst van de vicevoorzitters van de ACB. Spreken met elkaar over de ervaringen met digitale hoorzittingen en de voorgestelde maatregelen om de doorlooptijd van de bezwaarprocedure te verkorten. Bemerk een grote betrokkenheid van alle (vice)voorzitters bij hun werkzaamheden. Draag op mijn werkkamer bij aan een podcast (‘Pa & de politiek’) van Frits Wester en zijn zoon Auke. Praat aan het eind van de middag bij met het Tweede Kamerlid Fonda Sahla en gemeenteraadslid Dennis Groenewold (beiden D66). Zij vragen aandacht voor Laak, jongeren en de betekenis van rolmodellen.

Wandel ’s avonds met Wesley van kabinetszaken naar Amare. Elk jaar organiseert de gemeente een ontvangst voor alle ambassadeurs, hoofden van internationale organisaties en kennisinstellingen om stil te staan bij de bijdrage die ze leveren aan Den Haag als internationale stad van vrede en recht. Ben gastheer. Verwelkom iedereen bij de ingang van de Spinozafoyer. Spreek in de loop van de bijeenkomst, net als de directeur van Amare Jan Zoet, de aanwezigen toe. Tijdens de ontvangst spelen studenten van het Koninklijk Conservatorium jazzmuziek en geeft een strijkduo van het Residentie Orkest alvast een voorproefje van hun repertoire. Nuttige bijeenkomst.

Den Haag, 09-11-2021 Receptie Corps Diplomatique in Amare met burgemeester Jan van Zanen Foto Martijn Beekman

Den Haag, 09-11-2021 Receptie Corps Diplomatique in Amare met burgemeester Jan van Zanen Foto Martijn Beekman

Foto's: Martijn Beekman

Foto’s: Martijn Beekman

Bel ’s avonds, terug thuis, met m’n dochter en met de algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk.