Donderdag 1 juli

Fiets in alle vroegte heen en weer naar m’n nieuw huis. Drink een kop koffie met aannemer Gerard. Fiets via huis door naar het Stadhuis. Vandaag is het precies één jaar geleden dat ik door de gemeenteraad beëdigd ben als burgemeester. Een paar naaste medewerkers van het secretariaat, kabinet, communicatie en directeur veiligheid Hans van de Vet verrassen me met slingers, gebakjes van Maison Kelder (Haagser wordt het niet) en een quiz over mijn eerste jaar als burgemeester.

Bel met wethouder Anne Mulder en met Kunera van den Belt (hoofd burgerzaken, Utrecht). Maak vervolgens kennis met Mariëtte van Dalen, die als coördinator crisisbeheersing, heling en high impact crimes werkt bij de directie veiligheid. Actuele thema’s in de stad, helaas.

Loop naar de raadzaal voor de vergadering van de gemeenteraad. Plaatsvervangend raadsvoorzitter Chris van der Helm spreekt mij even na tienen aan het begin van de vergadering (‘U bent vandaag precies één jaar onze burgemeester’) kort toe. Hij overhandigt mij het boek ‘Heimwee naar morgen’ van Paul van Vliet. De rest van de dag staat bijna onafgebroken in het teken van het voorzitten van de gemeenteraadsvergadering (bij de stemmingen vanavond zit de eerdergenoemde Chris als plaatsvervangend voorzitter voor).

Rond het middaguur krijg ik tijdens een schorsing namens Adrie van Steijn, voorzitter van diervriendelijk.nl via fractievertegenwoordiger Leonie Gerritsen (Partij voor de Dieren) een klimaat- en diervriendelijk barbecuepakket kado. Attent. Deel de goede gaven even later uit op het bestuurssecretariaat. Fiets aan het eind van de middag naar huis. Kleed me om en stap aan het begin van de avond opnieuw op de fiets. Doe aan de Mauritskade (bloemen) en de Sumatrastraat (groente en fruit) m’n boodschappen en duik, terug thuis, in de stukken uit de tassen van het Stadhuis.