Donderdag 11 februari

Zie tijdens de ochtendwandeling dat het -7°C is. Vandaag een lange vergaderdag. Spreek om tien uur vanuit mijn werkkamer op het Stadhuis, in gezelschap van allerlei lokale bestuurders en collega’s van VNG International, online met demissionair minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij nam eind 2019 in een bestuurlijk overleg het initiatief een meerjarig en strategisch partnerschap tussen haar ministerie en de VNG te willen voorbereiden. Goed nieuws: we lanceren het partnerschap vanochtend. VNG International kan vanaf 1 januari 2022 in een aantal landen met meer samenhang blijven werken aan het versterken van lokaal bestuur. Ben verheugd te horen dat de minister beaamt dat we verder komen als we samenwerken als medeoverheden, ook in het buitenland. Een blijk van wederzijds vertrouwen is dit partnerschap. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Loop snel naar de raadzaal. De (digitale) vergadering van de gemeenteraad is inmiddels begonnen. Neem het voorzitten over van plaatsvervangend voorzitter Chris van der Helm. Heb ‘s middags een bestuursvergadering van de VNG. Kan de online bestuursvergadering niet helemaal bijwonen en voorzitten, want eerder dan voorzien begint het raadsdebat over een brief van de wethouder van Sociale Zaken en Werk inzake de stand van zaken stichting Energieacademie. Nu treedt gemeenteraadslid Ralf Sluijs op als plaatsvervangend voorzitter. Volg het raadsdebat vanuit m’n werkkamer en beantwoord een aantal vragen. Tijdens de schorsingen neem ik deel aan ingelaste collegevergaderingen.

Helaas moet ik om deze reden ook mijn deelname aan het slot van het onlinecongres ‘Festival van het Bestuur‘ afzeggen. Het festival is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG, neemt in mijn plaats deel aan het afsluitend gesprek. Het lukt wel tussen de bedrijven door de petitie ‘Versterk de democratie: gelijke kansen voor lokale partijen’ te ondertekenen en snel op mijn werkkamer het avondeten te gebruiken.

Om negen uur ‘s avonds begint alsnog de verlate digitale avondvergadering van de gemeenteraad. Ongeveer zestig stemmingen en de daarbijbehorende stemverklaringen staan op de agenda. Ook een motie van wantrouwen en een motie van treurnis komen voorbij. Het is daarmee voor alle betrokkenen een bewogen middag en avond. Sluit de gemeenteraadsvergadering rond halfelf en vertrek meteen richting huis.

Realiseer me dat als er geen corona was, het vandaag de laatste dag van de jaarlijkse Ambassadeursconferentie zou zijn. Dit jaar vond ook de Ambassadeursconferentie digitaal plaats. ‘We zijn er, juist nu!’, luidde het thema. Hoop van harte dat ik volgend jaar alle ambassadeurs weer in levende lijve in het Atrium van het Stadhuis mag ontvangen.

Foto uit 2019