Donderdag 12 mei

Fiets heen en weer naar het zwembad. Als vaker is het op donderdagochtend redelijk rustig in de zwembanen. Bel met gemeenteraadslid Lotte van Basten Batenburg en met wethouder Robert van Asten. Neem op het Stadhuis op verzoek van Efé Adu een filmpje op voor de diploma-uitreiking van de stichting IMC weekendschool. Maak kennis met Eva uit Maassluis. Zij is met een leer-arbeidsplaats aan de slag bij de gemeente als junior juridisch adviseur. Collega (coördinator) Willemijn is gezellig meegekomen. Eva wil graag burgemeester worden. Vertel haar over mijn ervaringen en de aardige en (vooral) de minder vrolijke kanten van het vak. Mooi gesprek.

Tussen de bedrijven door wipt Roy van Oostenbroek aan. Delen lief en leed. Maak kennis met ondernemer Louk Burgers.  Ontmoette hem enige tijd geleden bij de opening van Lucky13 aan de Keizerstraat. Ontvang de nieuwe bestuursvoorzitter van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, Arjen Gielen. Spreken over de enorme ontwikkelopgave waar gemeenten, ook Den Haag, voor staan als het om wonen gaat en op welke manier het stimuleringsfonds gemeenten kan helpen, bijvoorbeeld richting starters, maar ook om ouderen langer veilig en plezierig zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Praat ’s middags samen met wethouder Anne Mulder bij met rijksbouwmeester Francesco Veenstra over de mogelijkheden om onze samenwerking voor de ontwikkeling van Den Haag verder te verbeteren. Ook Charles van Mierlo (atelier Rijksbouwmeester) en onze medewerkers Eit en Bert sluiten bij het gesprek aan. Perspectiefrijk overleg.

Begeef me naar het markante gebouw de Rode Olifant aan de Zuid-Hollandlaan, dat tegenwoordig het kantoorverzamelbedrijf Spaces huisvest. Kreeg, tijdens een eerder bezoek aan het Benoordenhout met de wijkvereniging, al een rondleiding in het voormalig Esso-hoofdkantoor. Toen was er helaas geen gelegenheid de toren te bezoeken. Vandaag de herkansing, waar fotograaf Frank, de hoofdredacteur van Wijkblad Benoordenhout, Anne-Helene en Fleur (communicatie) ook bij zijn. Gebouwbeheerder Remco leidt ons steeds verder naar boven. De uitzichten op Den Haag worden mooier en mooier. Nuttig bezoek. Beantwoord na afloop een aantal vragen aan Anne-Helene voor het wijkblad.

Neem via MS-Teams deel aan een vergadering van de stuurgroep opvang Oekraïne onder leiding van wethouder Arjen Kapteijns. Meteen door naar Vrederust om op de Brede Buurtschool Kleurrijk op uitnodiging van de wijkagenten Shirley en Richard opnieuw bij te praten met een aantal buurtmoeders. Een vaste kern van tien buurtmoeders organiseert tal van activiteiten voor de buurt, kinderen en jongeren in het bijzonder. Als er activiteiten zijn, staan er ruim 100 buurtmoeders klaar om te helpen. Bewonderenswaardig. Shirley bedankt de moeders voor hun inzet voor de wijk. Sluit me, natuurlijk, aan bij haar warme woorden.

Goede bekende Piet Hein Donner belt over een actualiteit. Haast mij intussen naar Theater De Nieuwe Regentes voor het in ontvangst nemen van het allereerste exemplaar van het boek De Speechschrijver van mijn nieuwe tekstschrijver bij de VNG, Renée Broekmeulen. Eervol. Verwacht een kleine setting, maar kom in een bomvolle theaterzaal waar cabaretier Marcel Verreck enkele liedjes ten gehore brengt. Leg mijn spreektekst terzijde en improviseer een bijdrage uit het hoofd en uit het hart over mijn kennismaking met ‘Juf’ Broekmeulen en het belang van het vak van tekstschrijver.

Luister met plezier naar de lezing van classicus Piet Gerbrandy en neem afscheid. Zien elkaar weer snel op weg naar het VNG jaarcongres eind juni in Hoorn (West-Friesland).

Draag ’s avonds in het auditorium van het Vredespaleis aan het Carnegieplein bij aan de informele aftrap van The Hague Conference on Responsible AI. Wim Jansen en Danny Honigh (directie internationaal) begeleiden me, dagvoorzitter Annemarie van Campen leidt me in. Benadruk in mijn tekst – de geluidsversterking doet het niet – het belang van kunstmatige intelligentie voor de dienstverlening aan burgers, maar geef ook aan dat de stad Den Haag beschikt over de juiste expertise om naar de waarborgen voor burgerlijke vrijheden en mensenrechten om te zien bij de toepassing van kunstmatige intelligentie.

Reik in Schlemmer in de Lange Houtstraat met een korte toespraak de Stadspenning uit aan journalistiek veterane van het AD, Maaike Kraaijeveld. Maaike heeft 43 jaar voor het AD/Haagse Courant gewerkt en gaat nu met pensioen. Haar collega’s hebben een complimenteus afscheidsprogramma voor haar samengesteld met onder andere bijdragen van Sjaak Bral, chef-redactie Axel Veldhuijzen en hoofdredacteur Paul van den Bosch.

Race terug naar het Stadhuis. Avondeet op mijn werkkamer snel een broodje. De rest van de avond staat in het teken van een extra raadsvergadering over het formatieproces. De nazit is kort. Ben ruim na elven thuis. Bel lang met m’n broer (mijn vader is vandaag onverwachts opgenomen in het ziekenhuis) en duik alsnog in de inhoud van de stukken uit de stadhuistas. Een latertje.