Donderdag 14 april

Korte nacht. Stap desalniettemin op de fiets voor mijn zwembeurt. Fiets via huis – voor een douche en het omkleden – en enkele wegopbrekingen door naar de binnenstad. Begin vanochtend in het Toussainthuis aan de gelijknamige kade, waar de medewerkers van kabinetszaken, communicatie, bestuursadvisering en het secretariaat onder begeleiding van Jenneke Arink hun werkzaamheden voor de komende tijd bespreken. Goed om erbij te zijn. Een nuttige sessie, op een fraaie locatie.

Maak tussen de bedrijven door kennis met eigenaar en ondernemer Philip Pieters.

Fiets aan het eind van de ochtend door naar het Stadhuis. Maak op mijn werkkamer kennis met de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, Carlson Manuel. Ook zijn persoonlijk medewerker Carlton Manuel is aanwezig. Spreken over de relaties tussen onze landen en de ‘wij-mentaliteit’ van de Curaçaoënaars.

Ontvang ’s middags goede bekende Martin Wörsdörfer. Dit keer in de hoedanigheid van voorzitter van de Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen. We hopen allebei op een mooi zomerseizoen. Vrolijk gesprek. Heb samen met wethouder Martijn Balster een overleg met een betrokken bewoner. Praat bij over de actualiteit met woordvoerder Jan en bestuursadviseur Bernadette. Ontvang de immer enthousiaste Soraya de Weereld. Ontmoette haar vorig jaar tijdens de overhandiging van de veteranenvlag. Verwelkom dan de journalist en schrijver Wilma Borgman op mijn werkkamer. Wilma heeft eerder dit jaar het boek ‘De Prijs van de Macht, Mark Rutte en de VVD‘ uitgebracht. Droeg aan het boek bij door herinneringen op te halen aan de periode van mijn partijvoorzitterschap (2003-2008). Kijken terug en vooruit. Prettig gesprek.

Maak in de loop van de middag kennis met Eric Stokkink, de nieuwe directeur van ProDemos. Hij wordt vergezeld door goede bekende Ed Nijpels. Ed is voorzitter van de Raad van Toezicht van ProDemos. Goed te horen dat ProDemos haar activiteiten inmiddels weer volledig heeft kunnen oppakken. Spreken over democratische bewustwording bij jongeren en wat daarvoor nodig is. Wordt vervolgd.

Praat kort bij met beleidsmedewerker Jos Stuart. Zit om vier uur precies in de raadzaal de vergadering voor van het FractieVoorzittersOverleg (FVO) van de gemeenteraad. In de loop van de vergadering belt mijn dochter met heuglijk nieuws (‘Pa je bent opa. Ben gisterenavond om negen uur in het ziekenhuis opgenomen, vanmiddag om één uur is ze geboren. Wil je niet weten hoe ze heet? Florien. Florien Maria Elisabeth’). Ben sprakeloos en diep geroerd. Moeder, dochter en vader maken het goed. Maar ze blijven voor alle zekerheid in ieder geval tot ergens morgen eind van de ochtend in het ziekenhuis. Vertel het mooie nieuws aan de dertien (plaatsvervangende) fractievoorzitters en het herneem het voorzitten van de vergadering. Bel na afloop met m’n ouders en broer Koos. App met Simone (ze zit in een vergadering en heeft de telefoon uit). Loop terug naar mijn werkkamer. Gebruik samen met raadsgriffier Lilianne Blankwaard (vroeg) het avondeten. Om vijf uur begint in de raadzaal een ingelaste vergadering van de gemeenteraad. Vandaar. De stand van zaken rond de vorming van een nieuwe coalitie vormt het belangrijkste onderdeel van de agenda. Beëdig aan het begin van de vergadering Isabel Bos (Groen Links) en Janneke Holman (PvdA) tot leden van de gemeenteraad.

Emotievol raadsdebat volgt. Rond acht uur sluit ik de raadsvergadering. Fiets naar huis. Bel uitvoerig met m’n zoon (‘Oom van Florien’) en later op de avond met de jonge vader en moeder zelve. Geniet ondertussen van het Europese voetbal (Slavia Praag-Feijenoord 1-3), in de rust telefonisch becommentarieerd door m’n vader. En dit alles in de wetenschap dat eerder vanavond Eus’ Boekenclub te zien was. Heb in het eerder opgenomen televisieprogramma het boek ‘Gloed’ van Sándor Márai als een van mijn favoriete boeken aanbevolen.