Donderdag 14 september

Zwem m’n baantjes. Heb om half negen via MS Teams een overleg met een paar naaste medewerkers ter voorbereiding van de extra vergadering van de driehoek. Spreek via MS Teams met wethouder Martijn Balster en projectdirecteur Chris Schaapman over Zuidwest. De eerdergenoemde (digitale) vergadering van de driehoek volgt als ik onderweg ben naar Rijswijk. Breng aan de Patentlaan samen met accountmanager Sacha Felix (Economische Zaken) en programmamanager Daan Rijnders (Digitaal Veilig Den Haag) een werkbezoek aan het Europees Octrooibureau (EPO). Deze intergouvernementele organisatie werd op 7 oktober 1977 opgericht op basis van het in 1973 te München ondertekende Europees Octrooiverdrag (EOV). Vicepresident Steve Rowan en deputy site manager Frédéric Brunelle ontvangen me en leiden me rond.


Het Europees Octrooibureau (EPO), de uitvoerende arm van de Europese Octrooiorganisatie, biedt uitvinders een uniforme aanvraagprocedure waarmee ze in maximaal 44 landen octrooibescherming kunnen aanvragen. De aanwezigheid van EPO in Nederland heeft zijn wortels in de oprichting van het Internationaal Octrooibureau (IIB) in 1947. Dit legde de basis voor het Europese octrooistelsel dat sindsdien is uitgegroeid tot een promotor van vrede en stabiliteit door het faciliteren van de ontwikkeling van een welvarende, slimme en duurzame economie in Europa. De octrooionderzoekers werken in de voorhoede van de technologie en houden zich dagelijks bezig met de nieuwste en meest uitdagende technische innovaties. Zij beoordelen octrooiaanvragen op onder andere duidelijkheid van de beschrijving en technische kenmerken, nieuwheid en inventiviteit. Voor dat laatste beschikken ze over honderden miljoenen documenten die hiervoor zorgvuldig zijn geclassificeerd. EPO werkt nauw samen met de gemeente Den Haag op het gebied van cybersecurity; de samenwerking richt zich op het delen van cybersecuritykennis en dreigingsinformatie. De samenwerking heeft onder andere geleid tot vroege signalering van een cyberaanval waardoor EPO snel kon ingrijpen en daardoor erger kon voorkomen.


Inmiddels terug op het Stadhuis bereid ik (digitaal) de vergadering voor van het dagelijks bestuur van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) van de politie-eenheid Den Haag. Doe dat samen met Marlies Koppers, secretaris van de regioburgemeester. Heb daarna in de collegekamer een kort overleg met gemeentesecretaris Ilma Merx en medewerkers van het bureau Integriteit over hoe de processen en procedures zijn ingericht. Woon rond het middaguur in diezelfde collegekamer een vergadering bij van de duale werkgroep Opkomstbevordering/Participatie & Democratie in nieuwe samenstelling. Raadslid Caroline Peeck zit de vergadering voor.

Ga in de loop van de middag op bezoek bij Joke van den Boomen. Ontmoette Joke recentelijk bij de stadsdeelontmoeting in Transvaal. Zij nodigde mij toen uit de Stichting Haagse Hopjes Transvaal te bezoeken. Bij deze. Stichtingsvoorzitter Joke ontvangt mij samen met penningmeester Grad Sissing en medewerker Thomas op Wolmaransstraat 10 bij Wijkpark Transvaal. Hier is ook een ‘Hopje’ gevestigd. Stadsdeeldirecteur Centrum Hassan el Houari, veiligheidsregisseur Karima Tarfit en kabinetschef Eline vergezellen mij. Joke neemt ons uitgebreid mee in haar ervaringen sinds de oprichting van de Hopjes in 1996 waar ambtsvoorganger Wim Deetman ook bij betrokken was. Ze vertelt over de uitdagingen waar ‘doorgangswijk’ Transvaal telkens weer mee te maken heeft. Ben onder de indruk van het werk dat hier door Joke en alle andere vrijwilligers verzet wordt voor de kinderen in de buurt. Neem na afloop een kijkje in de ruimte waar al het uit te lenen speelgoed staat. Zeer leerzaam. Hoop er in ieder geval op de eerstvolgende Koningsdag weer op bezoek te komen.


De Stichting Haagse Hopjes Transvaal is in de afgelopen kwart eeuw uitgegroeid tot een grote en actieve stichting. In 1996 begonnen als bewonersinitiatief door Joke, die graag voor de kinderen en hun ouders van betekenis wil zijn voor de wijk. Dagelijks leent de stichting op zes ‘Hopjespleinen’ speelgoed uit aan kinderen in ruil voor goed gedrag. Dit zijn kinderen en jongeren uit de wijk of omliggende wijken. Meer dan 12.000 kinderen zijn aangesloten bij Stichting Haagse Hopjes Transvaal.


Moet meteen door naar The Hague Conference Centre Nieuw Babylon aan het Anna van Buerenplein. Hier maakt de ngo Commit Global vanmiddag bekend dat zij hun nieuwe hoofdkantoor in Den Haag vestigen. In samenwerking met maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties zet Commit Global zich in om de meest urgente humanitaire problemen – zoals klimaatverandering en rampenbestrijding – met hulp van civiele technologie op te lossen. De organisatie heeft tot nu toe meer dan 16 miljoen mensen geholpen. Goed dat zij voor Den Haag hebben gekozen (“We are the ones we’ve been waiting for”). Spreek net als mensenrechtenambassadeur Wim Geerts enkele welkomstwoorden uit. Maak kennis met Chris Worman, Olivia Vereha en Bogdan Ivanel (alle drie betrokken bij Commit Global) en wens hen veel succes.

Ontvang, terug op het Stadhuis, in de commissieperskamer samen met Lies Roest (raadsgriffie) Sahin Yildirim en twaalf scholieren. Sahin werkt bij het Nederlands Onderwijsplatform (NEDOP), een stichting die extra onderwijsondersteuning biedt voor leerlingen (5-18 jaar) in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. Ga na een korte inleiding van Sahin in gesprek met de leerlingen. Vertel over hoe het is om burgemeester van Den Haag te zijn. De kinderen stellen vragen en vertellen wat zij later willen worden (voetballer, arts, onderwijzer, bankier, zakenman). Mooie ambities. Na mijn vertrek krijgen de scholieren een rondleiding in en rond de raadzaal en uitleg over hoe de gemeenteraad werkt.

Het Lange Voorhout 1 is aan het begin van de avond mijn bestemming. Draag met een toespraak bij aan een bijeenkomst ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van SPITZ congres & event. Wens de eigenaren Marianne Dijkmans en Anouk Kamps, de kersverse bureaudirecteur Nienke Rahman en hun medewerkers van harte geluk. Cabaretier Sjaak Bral en spoken word artist Atta de Tolk dragen op een passende wijze bij aan de bijeenkomst. Neem afscheid. Groet buiten VVD-partijvoorzitter Eric Wetzels die net voorbijrijdt. Gebruik bij Zarautz aan de Prins Willemstraat het avondeten met de algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk. Als steeds een zeer prettige gesprekspartner.

Wandel naar huis. De inhoud van de loodgieterstassen wacht.