Donderdag 15 april

Ochtendwandel. Fiets naar het Stadhuis. Bel met raadsgriffier Lilianne en bereid in een kort digitaal overleg de VNG-bestuursvergadering van vanmiddag voor. Zet m’n secretaresses Carola en Melenie (en thuis Marion) met een bloemetje in het zonnetje. Het is secretaressedag … Loop tegen tien uur naar de raadzaal om aldaar de vergadering van de gemeenteraad voor te zitten. Neem aan het begin van de vergadering namens de gemeenteraad afscheid van de leden Hanneke van der Werf (D66) en Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP). Beëdig als hun opvolgers Marije Mostert (D66) en Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP). Beëdig ook twee fractievertegenwoordigers Mohamed el Makhloufi (NIDA) en Steven Datema (ChristenUnie/SGP).

Heb de gehele middag een bestuursvergadering van de VNG. De plaatsvervangend raadsvoorzitters Chris van der Helm en Ralph Sluijs nemen de honneurs waar in de gemeenteraad. Ontvang aan het begin van de avond op de entresol in het Atrium alsnog de vertrekkende en inkomende raadsleden en de twee fractievertegenwoordigers. Overhandig de kadootjes en natuurlijk de bloemen.

Foto’s: Martijn Beekman

Fris me thuis even op. Bel met m’n vader (hij moest vandaag naar het ziekenhuis voor controle – vandaar). Pa klinkt goed. Bel ook met Michael van Praag. Ben ruim voor negenen terug op het Stadhuis. Zit de vergadering van de gemeenteraad voor waarin alle (digitale) stemmingen plaatsvinden. Stap tegen elven op de fiets. Een lange vergaderdag zit er op.