Donderdag 16 september

Fiets heen en weer naar het zwembad aan de Seinpoststraat. Fiets via huis naar het Stadhuis. Begin op kantoor met een kennismaking met Regionaal Militair Commandant West kolonel Peter Wilming.

Loop tegen half tien naar de raadzaal. Draag bij aan de onthulling van een duplicaat (facsimile) van het Plakkaat van Verlatinghe. Met het stuk, dat geschreven werd in 1581, wilden de opstellers van destijds de tirannieke vorst Philips de Tweede, afzetten als hun heerser. Samen met de Apologie van Willem van Oranje en de Unie van Utrecht behoort het Plakkaat tot de ‘geboortepapieren’ van Nederland, en droeg het bij aan het ontstaan van Nederland als zelfstandige staat. Het plakkaat heeft als inspiratie gediend voor de schrijvers van de Amerikaanse Declaration of Independence en is onderdeel van een reeks documenten die heeft geleid tot de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Genoeg redenen om het plakkaat in ons stadhuis te tonen. Mooi initiatief van de gemeenteraadsleden – Frans de Graaf, Det Regts, Jan Pronk (allen VVD), Dennis Groenewold (D66), Sebastian Kruis (PVV), Richard de Mos (HvDH/GdM), Frans Hoijnk van Papendrecht (50Plus) en Pieter Grinwis (CU/SGP) – die hiertoe met succes een motie hebben ingediend en aangenomen gekregen. Spreek de aanwezigen toe en vertel over het historisch belang van het Plakkaat. De originele versie ligt in het Nationaal Archief. Dit zogeheten facsimile mét vertaling krijgt een mooie plaats in de gang voor de raadzaal. Complimenteer maker Rob Schipper. Kom gerust een keer kijken.

Na afloop spreekt Radha me aan. Ze wil op de laatste dag dat ze werkzaam is voor de gemeente nog even op de foto. Aldus geschiedt.

Vandaag vinden de algemene politieke beschouwingen plaats in de gemeenteraad. Hierin geven de fractievoorzitters op hoofdlijnen hun visie op de begroting, die vorige week gepresenteerd is. De vergadering begint om tien uur en is rond zes ‘s avonds afgelopen.  Heb tijdens een schorsing kort telefonisch overleg met goede bekende Paul de Krom (bestuursvoorzitter TNO). Zit ‘s middags langs digitale weg vanuit mijn werkkamer de bestuursvergadering voor van de VNG. Loop na afloop meteen weer terug naar de gemeenteraad. Gemeenteraadslid Chris van der Helm zit plaatsvervangend voor. Neem het weer van hem over en zit de rest van de vergadering voor tot ik vlak voor het eind van de vergadering zelf een paar vragen moet beantwoorden. Stap aan het begin van de avond op de fiets naar huis. Fris me op en gebruik het avondeten. Heb ‘s avonds op de Mauritskade een overleg met liberale bestuurders en volksvertegenwoordigers uit de vier grote steden en partijvoorzitter Christianne van der Wal. Duik terug thuis in de stukken uit de tas van het Stadhuis.