Donderdag 18 november

Kan weer gaan zwemmen (in Barcelona was het hotelzwembad helaas gesloten). Fiets heen en weer naar de Seinpoststraat. Heb via MS-Teams een overleg met Lawrence Eghosa, stadsdeeldirecteur van Laak. Fiets via de bloedpriklocatie in het gezondheidscentrum Statenkwartier aan de President Kennedylaan door naar het Stadhuis. Wandel met woordvoerder Jan en kabinetsmedewerker Marjolein naar de bibliotheek aan het Spui. Draag aldaar bij aan de Sintvoorieder1-actie van Den Haag FM. Sintvoorieder1 is in 2010 begonnen als een kleinschalig Haags initiatief. Het is inmiddels uitgegroeid tot een professionele stichting die de Goedheiligman helpt met kadootjes voor zo’n 15.000 kinderen. Doel is om zoveel mogelijk kinderen een fijne pakjesavond te bezorgen. Meer dan 400 vrijwilligers zijn actief voor de stichting. Alle kado’s worden met zorg ingepakt. Draag er zelf zeven bij, gisteren gekocht bij Mascot. Spreek met presentator Nicolette Krul over het verloop van de actie en roep alle Hagenaars en Hagenezen op kadootjes te schenken.

Heb via MS Teams een overleg met de medewerkers Annius Hoornstra en Maarten Konings over het programma ZuidWest. In de collegekamer volgt een bestuurlijk overleg met een ondernemersechtpaar samen met wethouder Anne Mulder. Neem met een paar medewerkers van de directie veiligheid een aantal actuele onderwerpen door.

Ben in de loop van de middag op het Binnenhof. Draag in de Ridderzaal bij aan de uitreiking van de overheidsawards. Het thema dit jaar is ‘veerkracht en vertrouwen’. De zaal is prachtig ingericht. Helaas mogen niet alle (trotse) collega’s, vrienden en vriendinnen en andere fans van de genomineerden de bijeenkomst bijwonen. Gelukkig is er een livestream. Praat bij met Nick Toet, werkzaam bij de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en (mede) organisator van het evenement. Begroet ambtgenoot Paul Depla (Breda) die als presentator fungeert.

Allereerst volgt de bekendmaking van de drie finalisten voor de titel ‘jonge ambtenaar van het jaar 2021’. Maak kennis met de Haagse Michelle Kames. Zij is een van de genomineerden.

Stemmen kan via de site van het jonge ambtenaren-netwerk Futur. Maak vervolgens als juryvoorzitter bekend wie dit jaar de overheidsinnovatie 2021 wint, een prijs die dit jaar voor het eerst uitgereikt wordt. Genomineerden zijn de CoronaMelder-app van het ministerie van VWS, ‘Het huishoudboekje’ van de gemeente Utrecht en het project ‘XTC, daar zit een luchtje aan’ van het Openbaar Ministerie (OM). De laatstgenoemde innovatie wint. Mijn collega’s uit de jury – Ger Baron, Renée Bergkamp, Dieuwke Boersma, Barbara Jongerden, Albert-Jan Kruiter, Loes Mulder, Mirko Noordegraaf, Pauline Pistor, Piet Sennema, Rosanne Stotijn, Marieke van Wallenburg en Arre Zuurmond – besloten hiertoe unaniem. Reik aan de winnende Officieren van Justitie Antoinette Doedens en Carla Hofstee een plaquette uit.

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties overhandigt aansluitend de award. Het OM helpt met deze innovatie, letterlijk een ‘luchtje’ (parfum in een flesje), het publiek de geur van XTC te herkennen door verspreiding van een parfum met de kenmerkende geur van de drug. Daarmee worden burgers gestimuleerd vermoedens van XTC-labs aan te geven en dumping van gevaarlijk afval te melden. Een opmerkelijke innovatie van het OM waarin maatschappelijke problemen rondom XTC een centrale plek hebben. Het OM laat ermee zien dat het zich openstelt voor vernieuwing van de ‘bedrijfscultuur’ en het professioneel handelen, aldus het juryrapport. In hun reactie geven de officieren aan hoe belangrijk vernieuwen is.Stuur je medewerkers naar buiten, geef ze vertrouwen, fouten maken mag en ga experimenteren’. Een terechte winnaar. Cor Burgmeyer, directeur Uitvoering Klant en Service bij het UWV, ontvangt de award voor overheidsmanager van het jaar. Renée Bergkamp (provinciesecretaris Noord-Holland), Mark Frequin (buitengewoon adviseur Algemene Bestuursdienst en voorzitter VOM) en Pim van Vliet (gemeentesecretaris Leiden en voorzitter VGS) gaan met elkaar in ‘overheidsdialoog’ over de afstand tussen bestuurslagen, innovatie en het belang van samenwerking. Wil Rutten, gemeentesecretaris van Maastricht, ontvangt tenslotte de Hans Dijkstal Award, een oeuvreprijs die één keer in de vier jaar wordt uitgereikt. Wil krijgt de prijs als blijk van waardering voor zijn lange staat van dienst bij provincies en gemeenten en voor de onorthodoxe manier waarop hij zijn werk uitvoert. ‘Blijf als ambtenaar onafhankelijk en authentiek’ en een ‘goed thuis’ is ‘essentieel’, aldus de winnaar.

Praat na afloop bij met Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning in Drenthe. Bij de uitgang buiten staat een groep enthousiaste medewerkers van Astrid Schulting (in het dagelijks leven gemeentesecretaris van de gemeente Westerkwartier) klaar om de genomineerde voor de overheidsmanager van het Jaar op te wachten. Met luid applaus begroeten zij de genomineerde als ze naar buiten komt. Mooi om te zien wat deze overheidsawards allemaal teweegbrengen. Daar gaat het uiteindelijk om. Fiets naar huis en neem een duik in de stukken voor morgen. Avondeet ondertussen zuurkool. Heerlijk. Heb later op de avond telefonisch overleg met wethouder Arjen Kapteijns en gemeentesecretaris Gabriëlle Haanen (Utrecht).