Donderdag 19 november

Een plensbui vergezelt vanochtend mijn loopje door de wijk. Bel met de Commissaris van de Koning, Jaap Smit en met Marjolein Schreiner (kabinetszaken). Lees in de stukken voor de vergadering van de gemeenteraadscommissie Samenleving van vanmiddag. Schrijf op Instagram over de onlinecampagne van de gemeente Den Haag ‘Create to Connect’. Met de wedstrijd ‘Create to Connect’ wil de gemeente Den Haag, samen met de Haagse onderwijsinstellingen voor HBO en universitair onderwijs, studenten aan en met elkaar blijven verbinden. De campagne doet een oproep  aan alle inwoners van Den Haag om een mooie, ontroerende of grappige onlinebijeenkomst te bedenken om studenten samen te brengen. De gemeente stelt € 5.000,-  beschikbaar voor het beste idee. Een tienkoppige studentenjury kiest vervolgens een winnaar, waarna hij of zij met het geld aan de slag kan om het plan te realiseren.

Fiets rond tien uur naar het Stadhuis. Praat bij met de meiden van het bestuurssecretariaat en met woordvoerder Jan. Overleg met medewerker Wilma Verschoor (bestuursadvies). Een overleg langs digitale weg met wethouder Saskia Bruines, Hans van der Vet (veiligheid) en Wim Kulik (economie) volgt. Verwelkom aan het begin van de middag Leonard Geluk, Eline Tops, Luuk Heijl, Angela Tops en (digitaal) Sarah Leers van de VNG. Bespreken de actualiteit. Neem aansluitend deel aan het (digitale) voorzittersoverleg van de provinciale afdelingen van de VNG. Woon in de raadzaal de vergadering bij van de raadscommissie Samenleving. Voor mij is het een primeur deze commissie bij te wonen. Aan de orde is de Prostitutienota 2020-2022. Maak aan het begin van de avond – het is de vierde editie van mijn ontmoetingen met alle Haagse vijftien raadsfracties en hun medewerkers – kennis met de fracties van het CDA en de VVD.  In de collegekamer vergezellen de fractievoorzitters Kavish Partiman en Frans de Graaf me. De fractieleden sluiten aan via MS Teams. Spreek met Judith Oudshoorn, Jan Pronk, Det Regts, Ayse Yilmaz, Chris van der Helm, Suzanne van Erven, Bram Roodhart, Rutger de Ridder van de VVD en Ismet Bingöl, Cees Pluimgraaf, Astrid Frey, Daniël de Groot en Reinder van Meijeren van het CDA. Aardig gesprek. Handel op mijn werkkamer de stukken af. Fiets naar huis. Een lange dag zit erop.