Donderdag 2 februari

Ga zwemmen. Fiets naar huis en werk vervolgens een deel van de ochtend vanuit huis. Heb telefonisch overleg met Pauline van het bestuurssecretariaat en met plv. politiechef Tolga Koklu. Fiets via fietsenmaker meneer Eus aan de Hooistraat richting het Stadhuis.

Woon rond het middaguur de vergadering bij van de duale werkgroep Opkomstbevordering en Participatie. Maak (nader) kennis met bestuursadviseur Nathalie Felix die gisteren met haar nieuwe baan is begonnen.

Ben in de loop van de middag te gast bij de Hoge Raad der Nederlanden aan het Korte Voorhout. Daar komt de Judicial Club bijeen. De ‘club’ is een informeel netwerk van de nationale en internationale hoven en tribunalen in onze stad. Alle rechters zijn bij de club aangesloten. President Dineke de Groot en haar assistent Tanya doen me in- en uitgeleide. Begroet tijdens de informele voorontvangst onder begeleiding van Pepijn Zaagman (directie Internationaal) onder andere Piotr Hofmanski (president van het Internationaal Strafhof), Luz Ibáñez Carranza (first vice president International Criminal Court) en net als afgelopen maandag Graciela Gatti Santana (president International Residual Mechanism for Criminal Tribunals). Maak (nader) kennis met de keynote speaker, de hooggeleerde Robert Spano (Oxford University), en de panelleden, de ‘judges’ Bertram Schmitt, Joan Donoghue en Martijn Polak. Hoewel het netwerk al tientallen jaren bestaat, is dit de eerste keer sinds de pandemie dat de club weer fysiek bijeenkomt. Aan de hoge opkomst en gemoedelijke sfeer is te merken dat ook in dit gezelschap de behoefte om elkaar weer te kunnen ontmoeten groot is. Spreek in de grote zittingszaal enkele welkomstwoorden uit, neem afscheid en haast me terug naar het Stadhuis. Ben net op tijd terug om in de collegekamer aan de vergadering van het presidium van de gemeenteraad te kunnen deelnemen.

Wandel aansluitend via het Atrium richting de Fluwelen Burgwal. Woon een deel bij van de jaarlijkse vrede en recht nieuwjaarsontvangst in de The Hague Humanity Hub. De ontvangst is een informele netwerkbijeenkomst voor de leiders en vertegenwoordigers van de vele in Nederland gevestigde organisaties op het gebied van vrede en recht. Sacha Felix en Wim Janssen van de directie Internationaal begeleiden me. Begroet onder andere Mame Mandiaye Niang (Deputy Prosecutor International Criminal Court) en Jill Wilkinson (directeur The Hague Humanity Hub).
Spreek de ruim 150 aanwezigen kort toe en wijs ondertussen op het fraaie avondrood dat de zonsondergang begeleidt en door de ramen is te bewonderen (‘You are the sunset of my life’).

Praat in het Amsterdamse Classico bij met Niels. Veel te bespreken. Nuttig.