Donderdag 21 januari

Er staat veel wind vandaag merk ik tijdens m’n ochtendwandeling. Fiets om kwart voor acht naar het Stadhuis. Begin in alle vroegte met een ingelaste (digitale) vergadering van het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de Veiligheidsregio Haaglanden. Neem onder anderen met m’n acht ambtgenoten uit Haaglanden de corona-actualiteit door. Zing voor de vandaag jarige bestuursadviseur Bernadette.

Spreek op uitnodiging van Joëlle van den Nouland digitaal de projectmedewerkers van VNG International toe. Het internationale dochterbedrijf van de VNG voert wereldwijd een vijftigtal projecten uit, allemaal gericht op het versterken van gemeenten in andere landen, met de kennis die we in Nederland hebben over lokaal bestuur. Deelnemers van het overleg vanochtend zijn vertegenwoordigers van die projecten; mensen die in het veld bezig zijn met bijvoorbeeld het verbeteren van publieke diensten, van drinkwatervoorzieningen en van basisregistratiesytemen. Inspirerend om te zien en te weten dat er wereldwijd hard gewerkt wordt aan sterker lokaal bestuur. Wens iedereen veel succes en sterkte.

Loop rond half tien richting de raadzaal. Zit de digitale vergadering van de Haagse gemeenteraad voor.

Ben in de raadzaal vergezeld van de gemeenteraadsgriffier en aantal medewerkers van de griffie en ICT die een en ander goed laten verlopen. ‘s Middags neemt plaatsvervangend voorzitter Chris van der Helm het over. Voor mij zelf staat bijna de gehele middag in het teken van de (digitale) bestuursvergadering van de VNG. Houd ondertussen vanuit mijn werkkamer het verloop van de raadsvergadering in de gaten. Geef aan het eind van de middag vanuit mijn werkkamer een reactie op twee raadsmoties. Gebruik het avondeten tijdens de schorsing. Neem een duik in de post en de stukken van het bestuurssecretariaat en wandel om kwart voor acht opnieuw naar de raadzaal. Zit de digitale avondvergadering van de gemeenteraad voor. Langs digitale weg vinden 113 stemmingen plaats (over amendementen, moties en voorstellen) en worden er een aantal stemverklaringen afgelegd. Het is voor iedereen een hele zit. Maar het lukt. Sluit de vergadering rond tien uur. Stap op de fiets richting huis.