Donderdag 22 juni

De Klatteweg is vanochtend mijn eerste bestemming. Zwem er. Neem even voor negenen op het Stadhuis een paar actualiteiten door met Chris Schaapman, directeur van het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest. Moet aantreden bij de vergadering van de gemeenteraadscommissie Leefomgeving, maar de behandeling van het agendapunt laat op zich wachten. Werk nog wat stukken door en wacht in de raadzaal op de bespreking van de MRDH-begroting.

Het wachten neemt meer tijd dan de bespreking van het agendapunt zelf. Ondertussen is het advies van gespreksleider Bruno Bruins naar buiten gekomen. Roep in verband daarmee aan het eind van de middag het Fractievoorzittersoverleg (FVO) in een extra vergadering bijeen. Directeur Veiligheid Hans van der Vet komt gedag zeggen (hij gaat op 1 juli met pensioen).

Neem aan het begin van de middag in de collegekamer deel aan een vergadering van de duale werkgroep opkomstbevordering/participatie onder voorzitterschap van gemeenteraadslid Caroline Peeck (VVD). Neem aansluitend op mijn werkkamer een aantal actualiteiten door die het internationale karakter van de stad raken. Doe dat met Rob Schuurmans (directie Internationaal), chef kabinet Eline Tops-Visser en Maarten Beks (bestuursadviseur). Bel met ambtgenoot Femke Halsema (Amsterdam).

Wandel naar de fietsenkelder en stap op de fiets richting het Koningin Julianaplein. Breng op uitnodiging van Marieke Stam (directeur Wonen & Samenleven bij woningbouwcorporatie Staedion) een werkbezoek aan het woonfraudeteam van Staedion. Jurrian Koks (manager Wijkbeheer) verzorgt een presentatie over het werk van het team.

De woonconsulenten Bob Koopman, Lisa Regterschot, Cynthia van Santen en Eric Buitenhuis geven voorbeelden uit de praktijk. Ben trots op het werk van het team.

Fiets terug naar het Stadhuis. Woon in de collegekamer de vergadering bij van het presidium van de gemeenteraad onder voorzitterschap van Dennis Groenewold. Spreken onder andere over de agenda’s van de gemeenteraadsvergaderingen van 5 en 6 juli.

Zit aansluitend de extra vergadering van het Fractievoorzittersoverleg (FVO) voor. Aan de orde is het uitgebrachte advies van gespreksleider Bruno Bruins. Besluit na ampel beraad in het FVO op donderdag 29 juni om vier uur de gemeenteraad in een extra vergadering bijeen te roepen. Wordt vervolgd.

Spreek aan het begin van de avond via MS Teams met de ambassadeur van Nederland in Colombia, Z.E. Ernst Noorman. Onderwerp van gesprek is mijn dienstreis volgende week naar Bogotá. Neem namens de VNG en de wereldvereniging van gemeenten UCLG deel aan het 4e World Forum of Cities and Territories of Peace. Woon ten slotte in restaurant Buenos Aires in aanwezigheid van de Amstelveense burgemeester Tjapko Poppens en enkele gemeenteraadsleden een informele bijeenkomst bij ter gelegenheid van het terugtreden van Kees Noomen als fractievoorzitter.