Donderdag 23 maart

Fiets heen en weer naar het zwembad. Als ik thuis kom zijn Gerard en Fred al aan de slag. Ab Schilder belt, net als Sandra van der Zwan (kabinetszaken). Werk thuis. Bereid me voor op het verhoor door de raadsenquête Amare vanmiddag.

Begeef me aan het eind van de ochtend richting de Reinkenstraat 19. Hier vindt voor de 21e keer de herdenking van het ‘Haags Achterhuis’ plaats. Destijds werd een plaquette onthuld door mijn voorganger, burgemeester Wim Deetman, samen met de maker van de plaquette Loek Bos (ook maker van het Aad Mansveld beeld bij het ADO Den Haag-stadion) en rabbijn Soetendorp. Goed om te zien dat de rabbijn, vergezeld door zijn vrouw Sira en dochter Tamara, ook nu aanwezig is. ‘Juf’ Annerie Boekhout, die samen met groep 8 van de Da Costaschool in de wijk Duinoord de verantwoordelijkheid draagt voor de herdenking, ontvangt me allerhartelijkst.


Tijdens de Tweede Wereldoorlog stelde Mies Walbeehm haar huis open voor ondergedoken Joden. Door een inval van de Sicherheidsdienst (SD) kwam in de nacht van 22 op 23 maart 1943 een einde aan dit onderduikadres aan de Reinkenstraat 19. Via de gevangenis in Scheveningen en Kamp Westerbork werden de Joodse onderduikers uiteindelijk gedeporteerd naar concentratiekamp Sobibor. Daar vonden zij allemaal de dood. Mies Walbeehm werd in de Scheveningse gevangenis verhoord en gefolterd.


Houd een korte toespraak. De leerlingen Sepp, Isa en Daan lezen een gedicht voor. Fee zorgt voor prachtige muzikale begeleiding (ze speelt op haar cello en zingt). De leerlingen Lise, Sarah en Flore lezen de namen op van de 24 mensen die hier 80 jaar geleden zijn weggevoerd. Tamara Soetendorp leest voor uit eigen werk, haar vader spreekt. Isa draagt een gedicht getiteld ‘1 minuut stilte’ voor en hierna volgt de één minuut stilte zelve. De leerlingen van de Da Costaschool steken vervolgens om beurten een bloem in de vaas. De Haagse Gazet online doet verslag. Maak na afloop kennis met een aantal van de aanwezigen. Spreek onder anderen met de kleindochters van de SS’er Koch die destijds verantwoordelijk was voor de razzia. Emotievolle aanwezigheid.Wijd op Instagram een bericht aan de herdenking van deze droeve gebeurtenis. Neem afscheid en doe een boodschap bij slager Van den Broek. Reis bijna meteen door naar het Stadhuis. Tekstschrijver Ronald Gonsalves belt.

Sta vanaf twee uur ’s middags in de raadzaal de raadsenquêtecommissie Amare te woord in een openbaar verhoor. Vrijwel de gehele besluitvorming over de bouw van Amare vond plaats voor 1 juli 2020, de dag van mijn aantreden als burgemeester. Doe een poging te duiden hoe ik de laatste fase van het project heb meegemaakt.

Dank in mijn slotwoord de commissie voor de enorme inzet en spreek de hoop uit dat de aanbevelingen van de commissie helder zullen zijn. Realiseer me dat het belangrijk is om lessen te leren van het proces dat leidde tot Amare, maar het is ook goed om te constateren dat we als Den Haag er een imposant gebouw bij hebben waar we trots op kunnen zijn. Jaap van Oeveren van de raadsgriffie doet me in- en uitgeleide.

Praat, terug op mijn werkkamer, na met een paar naaste medewerkers. Neem om vier uur deel aan de vergadering van het presidium van de gemeenteraad. Ontvang aansluitend samen met Sandra van der Zwan (kabinetszaken) Teus Mejan, adviseur koninklijke onderscheidingen bij de Kanselarij der Nederlandse Orden. Hij informeert mij over de draagwijze van de aan mij toegekende (buitenlandse) onderscheidingen bij officiële aangelegenheden. De moeite waard.

Gebruik het avondeten bij Garuda aan de Kneuterdijk samen met oud-wethouder Anke Kleijn. Het stortregent onderweg terug naar huis. Neem nog even een duik in de stukken voor morgen en bel uitvoerig met m’n dochter.