Donderdag 23 november

Trek aan de Klatteweg m’n zwembaantjes. Werk een groot deel van de ochtend thuis. Fiets aan het eind van de ochtend naar het Stadhuis. Gebruik de lunch op mijn werkkamer met Marlies Koppers. Marlies is de secretaris van de regioburgemeester van de politie-eenheid Den Haag. Neem in deze functie afscheid van haar. Ze gaat binnenkort aan de slag bij Bureau Regioburgemeesters. Jammer voor mij, maar het is Marlies van harte gegund.

Nemen intussen de agenda door van het eerstvolgende Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP).

Breng samen met minister Hugo de Jonge een bezoek aan de centrale telling van de Tweede Kamerverkiezingen. Doe dat in het World Forum aan het Churchillplein waar inmiddels alle stembiljetten van alle Haagse stembureaus verzameld zijn. Honderden vrijwilligers tellen alles na om zeker te weten dat er geen fouten zijn gemaakt. Majella Deelstra (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de medewerkers Samira Voorham en Michelle Mangert leiden ons rond. Zie dat er in opperste concentratie wordt gewerkt. Indrukwekkende logistieke operatie, die veel precisie, inzet en geduld vergt. Waardeer de vele handen en de strakke organisatie die ervoor zorgen dat deze enorme klus toch in één dag wordt geklaard.

Bel met stadsdeeldirecteur Petra Sevinga. Maak, terug op het Stadhuis, in het kader van hun opleiding (‘politiek-bestuurlijk samenspel’) kennis met Janny Blanken (teamchef basisteam Hoefkade) en met Ethel Nol (teamchef basisteam Hillegom, Lisse en Teylingen). Het blijken twee bevlogen en zeer betrokken politievrouwen.

Woon aan het eind van de middag de vergadering bij van het presidium van de gemeenteraad onder voorzitterschap van raadslid Dennis Groenewold. Fiets aan het begin van de avond naar huis. Stap even later opnieuw op de fiets. Doe een paar boodschappen in de Keizerstraat. Plv. brandweercommandant Martin Evers belt in verband met de actualiteit. Ga vroeg naar bed.