Donderdag 25 maart

Ochtendwandel. Fiets naar het Stadhuis. Begin even voor negenen met een vergadering via MS Teams van het zogenaamde ‘voorzittersoverleg koepels’. Doe dat als VNG-voorzitter met mijn collega’s Rogier van de Sande van de Unie van Waterschappen en Theo Bovens van het Interprovinciaal Overleg.

Loop even voor tienen naar de Raadzaal voor de digitale vergadering van de gemeenteraad. Zit de vergadering voor. Wens de gemeenteraadsleden Hanneke van der Werf (D66) en Pieter Grinwis (CU/SGP) van harte geluk met hun verkiezing tot lid van de Tweede Kamer. Er staat van alles op de agenda. Er is veel te bespreken. Moet aan het eind van de middag op een aantal moties reageren. Dan neemt plaatsvervangend voorzitter Chris van der Helm het over, net als ‘s avonds bij de (digitale) stemmingen. Krijg tussen de bedrijven door een bericht over een (korte) ontruiming van het Binnenhof. Werk, terug thuis, aan de bomvolle Stadhuistassen. Bel onder anderen met Lonie Querido (Liberaal Joodse Gemeenschap), politiechef Paul van Musscher en (gezellig) met m’n ouders en dochter. Lange vergaderdag zit er op.