Donderdag 29 juni

Kan mijn geluk niet op als ik geheel tegen de gewoonte in tijdens een vlucht goed blijk te hebben kunnen slapen. Als ik ‘wakker’ word is de resterende vliegtijd nog slechts anderhalf uur. Beleef de landing op een bijzondere plek. Op Schiphol kost het vervolgens helaas anderhalf uur voor mijn koffer van de band komt.

Meld me rond het middaguur telefonisch (veilig) terug bij mijn moeder in Edam, bij locoburgemeester Robert van Asten, bij directeur Veiligheid Herke Elbers, bij Anil Soerdjbalie (politie), bij raadsgriffier Lilianne Blankwaard en bij gemeentesecretaris Ilma Merx. Fris me op en stap tegen drie uur op de fiets richting het Stadhuis. Praat bij met een paar naaste medewerkers en neem op de entresol bij de raadzaal als raadsvoorzitter uit handen van voormalig gemeenteraadslid Nino Davituliani (Hart voor Den Haag) een door bijna 5.000 inwoners ondertekende petitie in ontvangst.

Zit vanaf vier uur ’s middags de extra vergadering van de gemeenteraad voor. Het enige inhoudelijke agendapunt is het ‘debat over brief met terugkoppeling gespreksleider Bruins’. Twaalf van de dertien fractievoorzitters nemen deel aan het vele uren durende debat in (uiteindelijk) drie termijnen. Er zijn ook nogal wat schorsingen. Gestemd wordt ten slotte over vier moties. Na afloop zegt VVD-fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg in een korte stemverklaring vervolgens het vertrouwen op in de coalitie, waarna bij monde van wethouder Anne Mulder de beide VVD-wethouders per direct hun aftreden bekendmaken. Vraag aan het eind van de avond daarom zelf een schorsing aan om het college in de gelegenheid te stellen zich over de ontstane situatie te beraden. Aldus geschiedt. Heropen dan voor de laatste keer de vergadering van de gemeenteraad. Doe namens het college een enkele mededeling en sluit daarna de vergadering. De informele nazit volgt. Stuur Anne en Kavita een bericht om ze een hart onder de riem te steken en te bedanken voor hun enorme inzet. Stap op de fiets en ben net na middernacht thuis. Duik nog een uurtje in de stukken uit de loodgieterstassen. Een latertje dus.