Donderdag 3 november

Begin in alle vroegte met een uitvoerig telefonisch overleg met VNG-collega en ambtgenoot Hubert Bruls (Nijmegen). Woon via MS Teams een gedeelte bij van een vergadering van de stuurgroep Integriteit samen met wethouder Kavita Parbhudayal. Ook via MS Teams woon ik de vergadering bij van de staf burgerzaken. Een vergadering van het bestuurlijk overleg met minister Hugo de Jonge over het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid  volgt. Dat overleg verloopt via Webex en voer ik samen met de ambtgenoten uit de negentien betrokken gemeenten. Praat na afloop telefonisch bij met Jessie Post van VNG internationaal.

Begeef me aan het begin van de middag richting de VNG aan de Nassaulaan. Neem de agenda van de bestuursvergadering door met de VNG-medewerkers Rommy Bakker, Luuk Heijlman, Angela de Jong, Naut Kool en algemeen directeur Leonard Geluk. Ontvang een stapel stukken ten behoeve van de najaars ALV van de VNG op 2 december. De (digitale) bestuursvergadering zelve volgt. Volle agenda, maar gaan er redelijk vlot doorheen. Neem na afloop via Zoom deel aan een vergadering van de Europese vereniging van gemeenten CEMR. Kijken terug op de resultaten van het driejaarlijkse congres van de wereldvereniging van gemeenten UCLG.

Woon op het Stadhuis in de collegekamer de vergadering bij van het presidium van de gemeenteraad. Dennis, Hinke, Ralf, Robert en Adeel kwijten zich met verve van hun taken. Bel met bestuursadviseur Bernadette en met VNO- NCW voorzitter Ingrid Thijssen. Ambtgenoot Govert Veldhuijzen (Barendrecht) en Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma (Drenthe) bellen mij. Begeef me intussen richting Amstelveen. Woon op uitnodiging van ambtsopvolger Tjapko Poppens een deel van de jaarlijkse bijeenkomst bij van de zogeheten ‘collegeclub’, het huidige college van B&W en alle voormalige wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters. Nu in relatief korte tijd al mijn nog levende ambtsvoorgangers zijn overleden (Pieter Beelaerts van Blokland, Herman Quarles van Ufford, Otto van Diepen en Harrie Kamphuis) en mijn drie ambtsopvolgers Mirjam in ’t Veld en de waarnemend burgemeesters Fred de Graaf en Bas Eenhoorn verhinderd zijn, ben ik vanavond de enige aanwezige burgemeester. Het kan verkeren. Ben blij dat het dit jaar lukt de bijeenkomst deels bij te wonen. Goed velen weer te zien en te spreken. Het lukt helaas niet met iedereen bij te praten. Plaats van handeling is De Jonge Dikkert aan de Amsterdamseweg. Wip na afloop voor een korte nazit aan bij het spiksplinternieuwe ‘De Poelier’  aan de Stationsstraat. Het ondernemersechtpaar Remco en Jessica Snoek toont met veel trots hun nieuwste aanwinst.