Donderdag 3 september

Ochtendwandel en ga meteen aansluitend voor een werkbezoek naar de brandweerkazerne Loosduinen, aan de Dedemsvaartweg. Word vriendelijk ontvangen door brandweervrouw Mirjam en plaatsvervangend brandweercommandant Martin. Woon online de wekelijkse briefing bij van de brandweer-piketopstelling.

Daarna verzorgt Marinus een rondleiding door de kazerne. Bewonder het materieel, onder andere de blusvoertuigen. Reik bij terugkomst in de kantine een oorkonde en onderscheiding uit aan Michel. Het is een verdiende eer die hem ten deel valt, omdat hij twintig jaar in dienst is. Spreek met de mannen die deze 24-uursdienst draaien. Ze vertellen waarom ze bij de brandweer werken en hoe het ze vergaat.

Zit na afloop een vergadering van het Regionaal Beleidsteam van de Veiligheidsregio Haaglanden beneden in de gymzaal van de kazerne voor. Overleg met de ambtgenoten van Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer over de laatste stand van zaken rond het coronavirus. Neem afscheid van de collega’s en heb aansluitend in dezelfde gymzaal een driehoeksvergadering. AC (Algemeen Commandant) Marcel informeert de driehoek over de demonstraties die ons morgen en overmorgen te wachten staan.

Tussen de regenbuien door naar de VNG. Woon aan de Nassaulaan de commissie Europa en Internationaal bij. Lang geleden dat dit digitaal kon. Loop aan het eind van de middag naar het Louis Couperusplein. Woon aldaar bij het Igluu een rondetafelgesprek bij onder leiding van VNG algemeen directeur Leonard Geluk en de hooggeleerde Douwe Jan Elzinga uit Groningen. Thema van het gesprek is de positionering van gemeenten in ons staatsrechtelijk bestel. Bezoek aan het eind van de middag Joke en Chris de Coster in Isabellaland (Mariahoeve). Sta met hen stil bij een heugelijke gebeurtenis. Natascha van Vliet, die het seniore echtpaar verzorgt, straalt.