Donderdag 4 februari

Ochtendwandel. Vervolgens is het lekker weer onderweg naar het Stadhuis op de fiets. Maak samen met wethouder Volksgezondheid Kavita Parbhudayal kennis met de hooggeleerde Pancras Hogendoorn, decaan en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en met Kim Smit lid van de Raad van Bestuur van het LUMC. Spreken met elkaar over de samenwerking in de regio en provincie. ‘Veel studenten geneeskunde in Leiden lopen co-schappen bij huisartsen in Den Haag’ vertelt de decaan. Ontvang aansluitend Joost Farwerck, de nieuwe CEO van KPN. Willem Offerhaus, Executive Vice President van KPN sprak ik vaker. Ben vergezeld door gemeentelijk programmamanager Branko van Loon. De CEO, die gisteren in Moerwijk meekeek met de werkzaamheden van een monteur, vertelt lachend wat ‘hassen’ betekent (huis-aan-sluitingen). Geestig. Begroet aan het eind van de ochtend Piet-Hein Daverveldt, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Spreek samen met directeur Veiligheid Hans van der Vet met Piet-Hein over de actualiteit.

Woon aan het begin van de middag de digitale vergadering bij van de staf bovenlokale netwerken. Zit een korte ingelaste digitale vergadering van het bestuur van de VNG voor. Kijk tussen de bedrijven door met de livestream naar het afscheid van Queeny Rajkowski van de Utrechtse gemeenteraad. Er zijn mooie afscheidswoorden van burgemeester Sharon Dijksma en Queeny zelf.

Deel in de loop van de middag op Instagram een indrukwekkend filmpje van Scheveningen gemaakt door dronepiloot Wiebe de Jager. Bijzonder om de kust vanuit dit perspectief en in de stralende zonneschijn te zien.

Neem via Webex deel aan een bestuurlijk overleg ‘Maatschappelijke onrust’ met de ministers Kajsa Ollongren en Ferd Grapperhaus. Heb tenslotte aan het eind van de middag een (digitaal) bilateraal overleg met Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG. Fiets via traiteur Matla aan de Bankastraat naar huis. Avondeet zuurkool. Heerlijk.