Donderdag 6 oktober

Fiets heen en weer naar het zwembad. Nu is het ook op donderdag eigenlijk best druk in het zwembad. Niet getreurd. Het werk begint vanochtend vroeg met een digitaal overleg met een paar naaste medewerkers en directeur Korrie Louwes en Natasja Schaap. Ben inmiddels in Alphen aan de Rijn, waar ik in het Stadhuis de vergadering bijwoon van het RIEC – het laatste stukje – en de vergadering van het dagelijks bestuur van het RBO (Regionaal Bestuurlijk Overleg) van de politie-eenheid Den Haag voorzit.

Breng, terug in Den Haag, in het kader van de Kinderboekenweek een bezoek aan R.K. basisschool Jeroen. Deze school bevindt zich al 95 jaar in het hart van de Spoorwijk. Word ontvangen door Genoveva, leerling in groep 7 en voorzitter van de leerlingenraad. Directeur Gerard van Vliet en zijn collega’s Susanne Kikkert, Renée Hertogh en Anouk Snaterse begroeten me met een kopje koffie en een Marokkaanse lekkernij. Een rondleiding door de school volgt. Bezoek klas 2b van juf Charlotte. Lees voor uit het prentenboek ‘Wij gaan op berenjacht’.

Vervolgen onze weg naar buiten, naar ‘Jeroentje’. Dit is het tweede gebouw van de school waar zij Nieuwkomers de Nederlandse taal leren. Maar ook vaders en moeders lesgeven, zoals bijvoorbeeld computerles. Neem afscheid van Genoveva en ontvang van haar een Jeroentje. Dit is de schoolmascotte, deze staat, samen met Jamila, symbool voor een fijne sfeer door sociaal met elkaar om te gaan.

Ga vervolgens naar de Humanity Hub aan de Fluwelen Burgwal. Woon er het begin van een Mix & Match evenement van Volunteer The Hague bij. Volunteer The Hague is een programma van PEP Den Haag om onze internationale bewoners te helpen bij het vinden van vrijwilligerswerk. Deze bewoners ondersteunen graag de gemeenschap, maar spreken vaak nog minder Nederlands. Volunteer The Hague helpt hen daarbij onder de bevlogen leiding van Tetyana Benzeroual, ooit zelf ook begonnen als vrijwilliger. Mooi initiatief.

Neem, terug op het stadhuis een filmpje op. Doe dat op verzoek van Frits van Gaans. Fleur van communicatie verzorgt de techniek. Loop naar de Raadzaal. De hele middag gaat op aan de vergadering van de gemeenteraad. Beëdig aan het begin van de vergadering fractievertegenwoordiger Anthony Uduba (VVD). Spreek, na afloop van de beraadslagingen op mijn werkkamer, met gemeentesecretaris Ilma Merx en enkele naaste medewerkers. Heb de avond nodig voor het lezen van stukken. Bel met Camiel Eurlings en met m’n moeder in Edam.