Donderdag 7 december

Trek m’n zwembanen. Begin op het Stadhuis met een kort overleg met wethouder Martijn Balster en directeur Nationaal Programma Den Haag Zuidwest Chris Schaapman. Nemen de actualiteit in en rond Zuidwest door. De rest van de ochtend staat in het teken van vergaderingen van de stuurgroep RIEC en het dagelijks bestuur van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) van de politie-eenheid Den Haag. Aan het begin van de middag belt Ashwin Meijer. Ashwin is uroloog bij het St. Antonius ziekenhuis. Hij informeert mij over de stand van de PSA-waarden. Gelukkig heeft hij – zoals sinds 2017 ieder jaar – gunstige berichten. Toch altijd spannend. Neem met Pauline van het bestuurssecretariaat en kabinetschef Eline de agenda van de komende weken door. Praat bij met voormalig wethouder Kavita Parbhudayal. Zij maakt het goed. Ontvang bestuursrechter Yolanda Bosman. Nam vorig jaar haar eerste boek ‘Schetsjes uit de rechtbank’ in ontvangst. Recent heeft ze een tweede boek ‘Tolgatalks‘ uitgebracht. Zij schrijft opnieuw met een knipoog korte stukjes over haar ervaringen in de rechtbank. Verheug mij erop ze te lezen. Vrolijk gesprek.

Fiets naar huis. Doe een paar huiselijke klusjes en verricht enig administratief onderhoud. Plv. politiechef Tolga Koklu belt, net als directeur bestuurszaken Peter van Heerwaarden.

Breng aan het eind van de middag een bezoek aan de Haagsche Hopjesfabriek en het Haagse Hopjesmuseum aan de Bezuidenhoutseweg. In oktober was het 300 jaar geleden dat Baron Hendrik Hop werd geboren. Kon helaas niet bij de verjaardagsbijeenkomst aanwezig zijn, maar beloofde snel een keer langs te komen. Jan van der Laan begroet mij bij de deur. Jan nam ooit de inboedel over van het Hopjesmuseum dat voorheen aan de Oude Molstraat was gevestigd. Sindsdien is hij totaal gegrepen door dit echte Haagsche snoepje. In de achterkamer van zijn huis heeft hij een klein museum ingericht en samen met bestuurslid Paul van Let en zijn pleegdochter Limaya vertelt hij vol verve over zijn plannen rondom het Haags hopje. Jan betrekt ook onderwijsinstellingen zoals ROC Mondriaan en Inholland bij zijn activiteiten. Vandaag zijn leerlingen van het ROC Mondriaan aanwezig. Zij maakten een prijswinnende hopjescheescake. Mag een stukje proeven, voortreffelijk.

Studenten van Inholland zijn betrokken bij de marketing rond Baron Hop. Ben onder de indruk van de bezigheden van Jan van der Laan. En ben het met hem eens dat het hopje behoort tot de Haagse canon. Krijg uiteraard een hopje mee voor onderweg.

Moet meteen door naar de Grote Rechtszaal van het Vredespaleis. Woon er de uitreiking bij van de Carnegie Youth Peace Prize. De tweejaarlijkse vredesprijs erkent het werk van jonge vredesbouwers en heeft tot doel anderen aan te moedigen hun eigen projecten te starten. De ontvanger van de prijs is World’s Youth for Climate Justice (WY4CJ). Het is de mondiale zusterorganisatie van de Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC), opgericht in 2019 door 27 rechtenstudenten. Doel: het bewustzijn vergroten voor de stijgende zeespiegel en de dreiging voor eilanden in de Stille Oceaan zoals Vanuatu. Op 29 maart 2023 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een ‘historische’ resolutie aangenomen. De resolutie vroeg advies van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) over klimaatrechtvaardigheid. Quint van Velthoven en Marijn Vodegel nemen namens WY4CJ de prijs in ontvangst. Spreek de winnaars aan het eind van de bijeenkomst toe. Maak na afloop kennis met de prijswinnaars en met de nieuwe algemeen directeur van de Carnegie stichting, Iljan van Hardevelt. Begroet een aantal ambassadeurs en de bestuursvoorzitter van de Carnegie stichting Piet Hein Donner.

Bezoek veel fraaie Haagse locaties vandaag, want na het kleine hopjesmuseum en de grandeur van het Vredespaleis volgt vanavond de Koninklijke Schouwburg aan het Korte Voorhout. Begroet Lidy klein Gunnewiek (zakelijk directeur) en Cees Debets (directeur Theater). Ontvang van hen een miniatuur van de Koninklijke Schouwburg voor in de kerstboom. Prachtig. Avondeet met een paar naaste medewerkers iets eenvoudigs in de kantine. Meng mij dan onder de gasten in de foyer – een weerzien met veel inwoners die zich inzetten voor onze Haagse samenleving. Voor hen organiseert het gemeentebestuur sinds 2006 jaarlijks het Prinses van Oranje Concert. De muzikanten van de Marinierskapel der Koninklijke Marine zijn wederom van de partij en spelen dit keer onder leiding van Jos Pommer. Spreek de gasten toe. Heet iedereen van harte welkom en sta stil bij de 20e verjaardag van prinses Amalia.

Terug op m’n zitplaats start de Marinierskapel met het Wilhelmus. Gevolgd door de Prinses Amalia mars. Er zijn gastoptredens van Franklin Brown en Tamara Nivillac; muziek met een Caribisch tintje, een paar nummers uit het rijke repertoire van de ‘American Songbook’ en ‘On the move’ van Rogier van Otterloo. De muzikanten krijgen een groot applaus, het publiek geniet. In de foyer volgt er een swingende afsluiting met de steelband van het Korps Mariniers. Dank bij mijn vertrek de muzikanten en de medewerkers van de Schouwburg en van kabinetszaken voor de muzikale avond.

Een latertje maar de moeite waard. Besteed, terug thuis, aandacht aan de inhoud van de loodgieterstas.