Donderdag 7 juli

Regenachtig begin van de dag. Heb vanuit de collegekamer in het Stadhuis via MS Teams in alle vroegte een vergadering van het ‘bestuurlijk afstemmingsoverleg’ met mijn acht ambtgenoten uit de veiligheidsregio Haaglanden. Een aantal laat zich vervangen (de wethouders Jan Iedema en Hanneke van de Gevel uit Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp nemen deel). Heet de nieuwe (waarnemend) burgemeester van Midden Delfland Bram van Hemmen welkom. Ontvang Mariëlle Vavier en Vincent Thepass (beiden Groen Links). Kijken terug op de bekendmaking van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Loop dan naar de raadzaal. Daar vindt de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het reces plaats. Zit de vergadering voor. Spreek de gastvrouwen van de gemeenteraad, Lia Sparidaens en Nicolette van der Zalm, toe en zet ze in de bloemen. De dames hebben ruim 20 jaar in en rond de raadzaal gewerkt. Geweldig. Beëdig de fractievertegenwoordigers Mohamed Balah (Hart voor Den Haag) en Mairan Sewtahal (PvdA).

De beraadslagingen over de programmarekening nemen de gehele ochtend, middag en het begin van de avond in beslag. Tijdens de schorsing van de gemeenteraad na de eerste termijn vindt een ingelaste collegevergadering plaats. Verlaat aan het eind van de middag de vergadering (plaatsvervangend voorzitter Chris van der Helm neemt het voorzitterschap over) om in de collegekamer een ingelaste vergadering van de driehoek te kunnen voorzitten. Besteden onder andere aandacht aan de Oekraïne top op 14 juli. Heb bestuurlijk overleg met wethouder Hilbert Bredemeijer en ontvang even later de voorzitter en leden van de raadsenquêtecommissie Amare van de gemeenteraad. Wordt vervolgd. Praat bij met gemeentesecretaris Ilma Merx, begrijp dat mijn koffer in Bologna is en zo snel mogelijk alsnog naar Schiphol wordt gevlogen en bel met m’n vandaag jarige moeder (89). Lees de berichtgeving over het naderende politieke einde van de Britse premier.