Maandag 1 maart

De nieuwe maand maart begroet ons met koud weer. Ochtendwandel en begin de eerste werkdag van de week op het Stadhuis met het wekelijkse digitale ‘secaba’overleg. Carola van het bestuurssecretariaat is weer van de partij. Praat online bij met chef kabinet Antoinet. Loop naar de raadzaal voor een vergadering van de lokale driehoek. Youssef van de politie sluit vandaag aan en bericht over de actualiteiten. Stadsdeeldirecteur Harm Benthem (Escamp) informeert de driehoek over het thema Zuid West. De vergadering van staf Veiligheid volgt in de collegekamer. Bereid rond het middaguur met raadsgriffier Lilianne Blankwaard-Rombouts de vergaderingen voor van het presidium en het fractievoorzittersoverleg van de gemeenteraad.

Begrijp dat de verkiezingen voor de ‘Beste Overheidsinnovatie en Overheidsmanager van het Jaar 2021‘ zijn geopend. Nam hiervoor als voorzitter van de jury een filmpje op. Het zijn tijden waarin het vertrouwen in de overheid en haar medewerkers op de proef wordt gesteld. De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) is onder anderen op zoek naar de innovatie die op de juiste manier inspeelt op deze complexe opgaven. Nomineren is mogelijk tot en met 16 juni. Komende november ¬†worden aan de winnaars de awards uitgereikt.

Zit onderweg naar Utrecht als VNG-voorzitter via MS teams de vergadering voor van de bestuurlijke klankbordgroep COVID-19. Vanaf half twee tot ongeveer acht uur woon ik in het Provinciehuis aan de Archimedeslaan achtereenvolgens de vergaderingen bij van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) en van het Veiligheidsberaad. Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus neemt deel aan het LOVP, Femke Halsema treedt voor de eerste keer op als voorzitter van de tien regioburgemeesters. De ministers Kajsa Ollongren en Hugo de Jonge nemen deel aan het Veiligheidsberaad dat wordt voorgezeten door Hubert Bruls. Vijftien collega-burgemeesters zijn dan inmiddels voor het beraad aangeschoven.

Avondeet na afloop een hapje in de foyer en informeer Ester, Annet en Hans (van Veiligheidsregio Haaglanden) over het besprokene. Duik, terug thuis, in de stukken voor morgen.