Maandag 10 januari

Leg de kerstboom klaar voor de reinigingsdienst en ochtendwandel in alle vroegte in de wijk. De werkdag begint met het wekelijkse Secaba overleg met naaste medewerkers. We bespreken de afgelopen en de komende weken. De vergadering van de staf veiligheid en een vergadering van de lokale driehoek volgen. Districtschef Benjamin van de politie praat ons bij over de actualiteit. Begeef me aan het eind van de ochtend naar het Rabbijn Maarssenplein, waar ik met filmmaker Jaap van de Sar van MediaToko een filmpje opneem voor de International Holocaust Remembrance Day op maandag 31 januari. De Holocaust Remembrance Day wordt georganiseerd door de gemeente, de Joodse gemeenschap en de ambassade van Israël.

Spreek ’s middags terug op het Stadhuis met hoofd juridische zaken Peter van Toor over twee onderdelen uit de portefeuille. Directeur sociale zaken en werkgelegenheid Fred Dukel praat me bij over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Woon de vergadering bij van de staf burgerzaken. Natuurlijk gaat het onder meer over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Bereid teksten voor ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van de VNG van aanstaande donderdag. Doe dat samen met woordvoerder Angela de Jong.

Ontvang goede bekenden Ben Swagerman en Broos Schnetz. Zij bieden mij het boek Utregse Toestanden aan, over het koningsdrama rond FC Utrecht in de Galgenwaard.

Neem langs digitale weg deel aan een overleg met een aantal gemeenteraadsleden en de wethouders Saskia Bruines en Robert van Asten over de werkwijze van de metropoolregio MRDH ten behoeve van de tussenevaluatie. Neem aan het eind van de middag op verzoek van gemeentesecretaris Ilma Merx, vanuit een overigens verlaten Studio B deel aan de digitale nieuwjaarsbijeenkomst van de medewerkers van de Bestuursdienst en de gemeentelijke directeuren. Hopelijk kan volgend jaar weer een fysieke bijeenkomst plaatsvinden. Aan het eind van de bijeenkomst bezoeken de medewerkers het digitale theater onder leiding van Joep van Deutekom en Rob Urgert. Ben zelf inmiddels onderweg naar de Louise Henriëttestraat om Betty van der Lecq geluk te wensen met haar 100e verjaardag.

Tref voordat ik naar binnen ga haar 10 jaar jongere zus Micky. Net als haar zus een vitale vrouw. De voormalige logopediste Betty loopt dagelijks van 4 hoog naar beneden om het dagblad Trouw (‘Ik kom uit een echte AR-familie’) uit de brievenbus te halen. Ze blijft graag op de hoogte van wat er in de wereld gaande is. Vooral in politiek is ze geïnteresseerd. Ze doet iedere ochtend haar gymoefeningen en blijft in beweging. Neem in de loop van de avond, terug thuis, als VNG-voorzitter deel aan een (digitaal) overleg met de voorzitters van de twaalf provinciale afdelingen van de VNG. Heb telefonisch overleg met ambtgenoot Hubert Bruls (Nijmegen) en met politiechef Paul van Musscher. Bel zelf met m’n ouders (m’n Pa vertelt over z’n fysiek) en m’n dochter.