Maandag 10 juli

Ga zwemmen aan de Klatteweg. Stap daarna vanuit huis op de fiets richting het Stadhuis. Het is er stil. Voor de gemeenteraad en het college is het zomerreces begonnen. Voor mij geldt dat niet. Ik werk nog enkele weken door voor ik met vakantie ga. Begin op het Stadhuis met een werk- en agendaoverleg met Pauline van het bestuurssecretariaat en chef kabinet Eline. Ontvang in de loop van de ochtend de nieuwe ambassadeur van Zuid-Korea Z.E. Hyoung-chan Choe. Zijn tweede secretaris Junsu Park en Camilla (kabinetszaken) vergezellen ons. Plezierig en nuttig om met elkaar kennis te maken.

Breng aan het eind van de ochtend een werkbezoek aan het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) aan het Lange Voorhout. Han ten Broeke, Tim Sweijs en Michel Rademaker ontvangen me allerhartelijkst. Zij informeren mij over de ontstaansgeschiedenis van het Centrum en over de actuele dossiers waaraan zij werken. Krijg een rondleiding door het fraaie monumentale pand recht tegenover de Raad van State. Krijg in iedere ruimte toelichting op een actueel onderwerp. Laura Jasper, Irina Patrahau en Benedetta Girardi doen dat in het datalab. Zij vertellen over productieketens, schaarse grondstoffen en nationale veiligheid. Gerben Bakker geeft me zijn publicatie over veiligheid. De titel luidt ‘Dansen met de hydra’. Heb een gesprek over klimaatverandering en de implicaties voor onze veiligheid met Laura Birkman. De rondleiding sluit af met twee inleidingen over de huidige situatie in Oekraïne door Davis Ellison en Frederik Meertens. Neem afscheid. Gebruik buiten op het terras in het nabijgelegen Tapisco aan de Kneuterdijk de lunch met Han ten Broeke. Wisselen ook van gedachten over de actualiteit van vanochtend; het aangekondigde vertrek van premier Mark Rutte.

Begeef me op uitnodiging van Elice Nengerman richting het Zuiderparktheater. Draag aldaar bij aan het startschot van de Haagse zomervakantie en de Vakantiepas. Rob Vergeer, voorzitter van de stichting Vakantiepas, begroet me vrolijk. Ontvang uit zijn handen de Vakantiepas. Loop naar backstage. Ontmoet Steven Kazàn, de achternaam is mij niet onbekend. Steven geeft vanmiddag een ‘magische’ voorstelling voor de ruim 1.350 aanwezige kinderen.

Op het podium kondigen Mrwan en Drishtie mij aan. Zij vragen onder andere wat mij vroeger zoal in de zomervakantie bezighield. De zomer bracht ik meestal door in de kaasgroothandel van mijn grootvader en mijn ooms. Om een paar centjes te verdienen met kaasjes keren, smeren en inpakken. En wat al niet meer.
Terug naar de orde van de dag. Helaas is het niet voor iedere (seniore) inwoner van Den Haag mogelijk om eropuit te gaan deze zomer. Daarom heeft de Vakantiepas het initiatief genomen om door leerlingen van de Haagse basisscholen kleurrijke ansichtkaarten te laten maken. Die sturen zij op naar de mensen, de zogeheten VakantiepasPOST. Overhandig de eerste stapel met kaarten aan Lieke de Liefde van de zorggroep Florence. Een mooi initiatief. Draag bij aan de officiële start door het af laten gaan van een confettikanon.

Er verschijnt een bericht over het zomerprogramma op Facebook. Kom ongetwijfeld een hoop kinderen tegen in de stad deze zomer. De Vakantiepas heeft een ruim aanbod aan activiteiten in het Haagse. Heb, tussen de bedrijven door, telefonisch overleg met VVD-partijvoorzitter Eric Wetzels.

Terug op het Stadhuis praat ik in de collegekamer samen met directeur Veiligheid Herke, kabinetschef Eline en plv. directeur Internationaal Rob bij met Pieter Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), secretaris-generaal Paul Huijts en directeur Protocol en Gastlandschap Dominique Kühling (beiden) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Spreken onder andere over het gastlandbeleid en de consequenties en verantwoordelijkheden voor de openbare orde en veiligheid die daarmee samenhangen. Wordt vervolgd.

Spreek aan het eind van de middag in diezelfde collegekamer met de gemeenteraadsleden Constant Martini en (via MS Teams) Andrew van Esch. Onderwerp van gesprek is een recent door de gemeenteraad aangenomen motie (Wederopbouw van een gemeente in de Oekraïne). Doe dat samen met Rob Schuurmans (plv. directeur Internationaal), Martin Born en Maarten Beks.

Doe zoveel mogelijk stukken af voor ik ’s avonds naar huis fiets. Blik op Instagram met twee foto’s terug op de startperiode van premier Mark Rutte.

In een Lelijk Eendje, op het Wed, nemen Mark en ik deel aan een ledenwerfcampagne voor de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) tijdens de introductietijd van de Utrechtse studenten eind jaren 80. Word geattendeerd op een Instagram-bericht over Lizzy die afgelopen zaterdagavond vlakbij haar huis uit het niets op straat door onbekenden werd geslagen. Wens Lizzy en haar ongetwijfeld ook erg geschrokken familie veel sterkte toe. De politie zal na haar aangifte al het mogelijke doen om de daders op te sporen.